Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Những thành tựu văn hóa thời cận đại by Mind Map: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

1. Sự phát triển

1.1. Văn học, nghệ thuật, tư tưởng => vai trò quan trọng

1.2. Văn học: xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ lớn, tiêu biểu ở Pháp

1.2.1. Cooc-nây (1606-1684), đại biểu xuất sắc cho nền bi hài kịch cổ điển

1.2.2. La Phông-ten (1621-1695), nhà ngụ ngôn và nhà văn cổ điển

1.2.3. Mô-li-e (1622-1673), tác giả nổi tiếng cho nền hài kịch cổ điển

1.3. Âm nhạc

1.3.1. Bét-tô-ven

1.3.1.1. nhà soạn nhạc thiên tài Đức

1.3.1.2. nổi tiếng với bản giao hưởng 3,5,9

1.3.2. Moda (1756-1791)

1.3.2.1. nhà soạn nhạc vĩ đại Áo

1.3.2.2. cống hiến to lớn cho nghệ thuật hợp xướng

1.4. Hội họa

1.4.1. Rem-bram (1606-1669)

1.4.1.1. họa sĩ, nhà đồ họa Hà Lan

1.5. Tư tưởng

1.5.1. trào lưu Triết học Ánh sáng (XVII-XVIII)

1.5.1.1. sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn

1.5.1.1.1. Mông-te-xki-o(1689-1755)

1.5.1.1.2. Vôn-te( 1694-1778)

1.5.1.1.3. Rút-xô(1712-1778)

1.5.1.1.4. Mê-li-ê(1644-1729)

1.5.1.1.5. ĐI-đơ-rô(1713-1784), nhóm Bách khoa toàn thư

2. Thành tựu ( đầu XIX - đầu XX )

2.1. Văn học

2.1.1. giữa XIX - đầu XX -> sự thắng lợi hoàn toàn của chủ nghĩanTS

2.1.2. chủ nghĩa TS -> giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

2.1.3. Vích-to Huy-go (1802-1885), nhà thơ,tiểu thuyết,viết kịch Pháp

2.1.3.1. tác phẩm tiêu biểu " Những người khốn khổ "

2.1.4. Lep Ton-xtoi(1828-1910), nhà văn Nga

2.1.4.1. Chiến tranh và Hoà bình, Anna Karenia, Phục sinh

2.1.4.2. chống lại trật tự xhpk Nga hoàng

2.1.4.3. ca ngợi phẩm chất nhân dân Nga

2.1.4.4. " tấm gương phản chiếu CM Nga"

2.1.5. Mác Tuên (1835-1910), nhà văn lớn của Mĩ ở XIX-XX

2.1.5.1. Những người I-no-xang đi du lịch

2.1.5.2. Những cuộc phiêu lưu của Tom Xoay-o

2.1.5.3. miêu tả chân thực cuộc sống xa hội Mĩ

2.1.6. Ra-bin-dra-nat Tago, nhà văn hoá Ấn Độ

2.1.6.1. 52 tập thơ

2.1.6.2. 42 vở kịch

2.1.6.3. 12 tiểu thuyết

2.1.6.4. tiếu biểu: Thơ Dâng ( giải Noben 1913)

2.1.7. Lỗ Tấn (1881-1936), nhà văn CM Trung Quốc

2.1.7.1. Nhâtj kí người điên, AQ chính truyện

2.1.8. Hô-xê Ri-dan, nhà văn, thơ của Philipin

2.1.8.1. Đừng động vào tôi

2.1.9. Hô-xe Mac-ti, nhà văn Cuba

2.2. Nghệ thuật

2.2.1. cuối XIX - đầu XX => kiến trúc, âm nhạc, điêu khác ptr

2.2.2. Cung điện Vecxai ở Pháp (1708) => công trình điêu khắc đặc sắc

2.2.3. Trai-cốp-xki(1840-1893), điển hình nền âm nhạc Nga

2.2.3.1. Con đầm pích

2.2.3.2. Hồ thiên nga

2.2.3.3. Người đẹp ngủ trong rừng

3. Trào lưu tư tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển CNXHKH (giữa XIX-đầu XX)

3.1. sự phát triển của CNTB giữa XIX => nhiều đau khổ nhân dân lao động

3.2. một số nhà tư tưởng => xh một xã hội mới

3.2.1. không chế độ tư hữu

3.2.2. không bóc lột

3.2.3. nổi tiếng

3.2.3.1. Xanh Xi-mông (1760-1825) Pháp

3.2.3.2. Phu-ri-e (1772-1837) Pháp

3.2.3.3. Ô-oen (1771-1858) Anh

3.3. nhà treiets học nổi tiếng của Đức

3.3.1. Hê-gheb, nhà triết học duy tâm khách quan

3.3.2. Phoi-ơ-bách, lập trường chủ nghĩa duy vật

3.4. học thuyết kinh tế chính trị TS cổ điển ptr ở Anh

3.4.1. Xmit

3.4.2. Ri-cac-do(1772-1823)

3.4.3. " lí luận về giá trị lao động " => chỉ nhìn thấy mqh giữa vật với vật

3.5. sự phát sinh và phát triênr giai cấp VS => học thuyết CNXH khoa học

3.5.1. Mac, Ang-ghen sáng lập

3.5.2. Lenin ptr trong dk CNTB -> đế quốc CN

3.6. học thuyết CNXH khoa học => sự kế thừa có chọn lọc

3.6.1. định luật bảo toàn

3.6.2. chuyển hoá năng lượng

3.6.3. thuyết tế bào

3.6.4. thuyết tiến hoá

3.6.5. trào lưu triết học cổ điển ở Đức

3.6.6. học tjyeets kte ctri TS ở Anh

3.6.7. lí luận về CNXH k tưởng Pháp

3.6.8. xdung học thuyết => trên quan điểm của giai cấp công nhân

3.7. 3 bộ phận chính

3.7.1. triết học

3.7.2. kinh tế chính trị học

3.7.3. chủ nghĩa xh khoa học

3.8. chủ nghĩa Mac-lenin : cương lĩnh CM => mở ra kỉ nguyên mới cho sự ptr KH