Classificació de dietes terapèutiques

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Classificació de dietes terapèutiques by Mind Map: Classificació de dietes terapèutiques

1. Macronutrients

1.1. HC

1.1.1. Hipoglucídica (Diabetis II)

1.1.2. Sense lactosa/disacàrids (Intoleràncies)

1.1.3. Rica en fibra (Diverticulosis)

1.1.4. Pobre en fibra (Diarrea)

1.2. Lípids

1.2.1. Pobre en greix (malalties pancreàtiques)

1.2.2. Pobre en AGS i AGT (Hipertrigliceridèmies)

1.2.3. Rica en AG esencials (Hipercolesterolèmia)

1.3. Proteïnes

1.3.1. Hipoproteica (malaltia renal crónica)

1.3.2. Hiperproteica (grans cremats

1.3.3. Restricció d'AA (obesitat)

1.3.4. Restricción de purines (gota)

1.3.5. Sense gluten (Intoleràncies)

2. Micronutrients

2.1. Vitamines

2.1.1. Rica en vit A (Catarates)

2.1.2. Pobre en vit C (Hiperoxalúria)

2.1.3. Rica en vit B3 (Esclerosis múltiple)

2.2. Minerals

2.2.1. Rica en Fe (Anèmia)

2.2.2. Hiposodica (HTA)

2.2.3. Restricció de K (Insuficiència renal)

2.2.4. Pobre en Ca (Malaltia de Crohn)

3. Textura

3.1. Triturada (malaltia neuromuscular)

3.2. Líquida (Postoperatori)

3.3. Tova (Recuperació intervención quirúrgica)

3.4. Basal (dieta hospitalaria sensé règim especial)

4. Energia

4.1. Hipocalòrica (obesitat)

4.2. Hipercalòrica (Neoplasies)

5. Volum

5.1. Hipovolèmica (hipenatremia)

5.2. Absoluta (postoperatori)

6. Líquids

6.1. Seca

6.1.1. Malaltia renal crónica