Petőfi Sándor - Az Alföld

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Petőfi Sándor - Az Alföld by Mind Map: Petőfi Sándor - Az Alföld

1. Tájideál

1.1. többnyire vad, zord

1.2. szépség, szabadság

1.3. romantika -> fontos a táj

1.4. a táj és a lelki állapot összhangjá

2. Keletkezés

2.1. 1844

2.2. a költő sok bolyongás után biztos álláshoz jutott

2.3. hazament a szüleihez

3. Költői eszközök

3.1. megszemélyesítés

3.2. hasonlat

3.3. metafora

3.4. ismétlés

3.5. alliteráció

3.6. hangfestő és hangutánzó szavak

4. Műfaj

4.1. tájleíró költemény

5. Formai jellemzők

5.1. ütemhangsúlyos

5.2. 3 ütemű 10 szótagos

5.3. félrímes

5.4. trocheus versláb

5.5. 7 szerkezeti egységből áll