Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
łóżka by Mind Map: łóżka

1. OIT

1.1. obłożenie

1.2. liczba łóżek

2. spec zabiegowe

3. spec. zachowawcze

3.1. liczba łóżek

3.1.1. za mało

3.1.1.1. nadmierne obłożenie

3.1.1.2. do realizacji kontraktu z NFZ

3.1.1.3. zwiększenie zwiększy zysk

3.1.2. z dużo

3.1.2.1. nie ma popytu na usługi, a obłożenie niskie

3.1.2.2. zrealizowano kontrakt, a obłożenie niskie

3.1.3. norma

3.1.3.1. OK

3.2. czas pobytu

3.2.1. por. do BMK

3.2.1.1. za długi

3.2.1.1.1. efekt skrócenia

3.2.1.2. norma

3.2.1.3. za krótki

3.2.2. do poprzedniego okresu

3.2.2.1. wydłużył się

3.2.2.2. skrócił

3.2.3. poszczególne d-p

3.2.3.1. za długi

3.2.3.2. za krótki

3.2.3.3. norma

3.3. obłożenie

3.3.1. za małe

3.3.2. za duże

3.3.3. norma

3.3.4. fluktuacja

3.3.4.1. za duża

3.3.4.1.1. bo duża zmienność przypadków planowych

3.3.4.2. w normie

4. koszt łóżkodnia

4.1. za duży

4.2. za mały

4.3. w normie

5. cały szpital