Електронний документ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Електронний документ by Mind Map: Електронний документ

1. властивості

1.1. Зміст

1.2. Контекст

1.3. Структура

2. -документ,інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних,вклчаючи реквізити документу

3. методані-це дані,що містять інформацію про його соціальну визначеність та розуміння змісту,контексту,структури

3.1. Ознаки

3.2. -є програмно-технічнозалежним продуктом

3.3. -може мати посилання

3.4. -зберігають на фізичних носіях інформації

3.5. -має широкий спектор інформаційного відображення

3.6. -зміст електронного документа може бути фрагментованими

3.7. --є дані в електронному документі

4. Автентичний електронний документ

4.1. 1.Електронний документ відповідає зазначеному

4.2. 2.Електронний документ,створений або надісланний зазначеним автором ,що створили його

4.3. 3.Зазначений час відповідає створення або надсилання електронного документу

5. Правовий статус

5.1. +Українська мова

5.2. +Назва документа

5.3. +Дата і місце складання

5.4. +Зміст

5.5. +посада і пізвище відповідальних осіб

5.6. +Особисий чи електронний підпис

6. Електронний документообіг-це сукупність процесів ,які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів

6.1. Основні принципи

6.1.1. 1.Однократна реєстрація документа

6.1.2. 2.Паралельне використання різних операцій

6.1.3. 3.Безперервність руху документа

6.1.4. 4.Едина база документарної інформації

6.1.5. 5.Система пошуку