La inserció de la intel·ligència emocional (IE) en el context de l'educació primària

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La inserció de la intel·ligència emocional (IE) en el context de l'educació primària by Mind Map: La inserció de la intel·ligència emocional (IE) en el context de l'educació primària

1. Concepte d'IE

1.1. Habilitat per reconèixer les emocions, assimilar-les, comprendre-les i regular-les. (Mayer, Caruso i Salovey, 1999)

2. Departament d'educació

2.1. Currículum educatiu.

2.2. Marc legislatiu de l’àmbit educatiu. Llei 12/2019, del 10 de juliol d’educació.

2.3. Decret 119/2015, del 23 de juny a la Generalitat de Catalunya.

3. Hàndicaps pel treball de l’IE

3.1. Manca de formació dels professionals.

3.2. Manca de temps per gestionar, distribuir i coordinar tots els continguts del curs escolar.

3.3. Manca d'estudis que evidenciïn a través d’instruments vàlids la seva avaluació i eficàcia.

4. Escola

4.1. Paper clau en la IE, ja que és un dels elements socialitzadors més potents de la societat.

4.1.1. Treballar la IE de manera transversal a través de les diferents assignatures.

5. Alumnes

5.1. Millora el rendiment acadèmic.

5.2. Millora el benestar emocional.

6. Metodologies

6.1. Treballen diversos àmbits i competències, però tenen la mateixa finalitat de potenciar la IE.

6.1.1. Model de programes de Soler (2005)

6.1.2. Model d'IE de Salovery i Mayer (1990)

6.1.3. Programa “Analfabetismo Emocional” (Segura i Arcas, 2003)

6.1.4. Programa “Aulas Felices” ( Arguís, Bolsas, Hernández i Salvador, 2012)

6.1.5. Programa “Ulises” (Comas, Moreno i Moreno, 2002)

6.1.6. Programa “Construyendo Salud” (Luengo, Gómez-Fraguela, Garra & Romero, 2002)

6.2. Enfocament del cicle vital (Bisquerra, 2005)

6.2.1. S'hauria de dur a terme programes seqüenciats durant les etapes educatives d’infantil, primària i secundària i continuada en la vida adulta.

7. re