Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SCAMPER by Mind Map: SCAMPER

1. Persepsi

1.1. Pemahaman

1.1.1. Memicu Kreativiti

1.1.2. Membantu Guru Atasi Masalah Pembelajaran

1.2. Pengaplikasian

1.2.1. Mendraf Pola

1.2.1.1. Lengan

1.2.1.2. Lapik

1.2.1.3. Garis Leher

1.2.1.4. Kolar

1.2.1.5. Getah

1.2.2. Mengubah Suai Pola

2. Keberkesanan

2.1. Pengembangan Idea

2.1.1. Idea Senang Berkembang

2.2. Pengolahan Idea

3. Teknik SCAMPER

3.1. Substitute

3.2. Combine

3.3. Adapt

3.4. Magnify / Modify

3.5. Put to Other Uses

3.6. Eliminate

3.7. Rearrange / Reverse

3.8. Idea Baru

3.8.1. Membuat Pola

3.8.2. Hasil Lakaran

3.8.3. Mengatasi Masalah

3.8.4. Menambah Pengetahuan

4. Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis

4.1. Teknik Mudah

4.2. Melahirkan Pelajar Berfikiran Kreatif

4.3. Memudahkan Kerja

4.4. Mengembangkan Idea Asal dan Mencipta Idea Baru