OSNOVNI DJELOVI RACUNALA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVNI DJELOVI RACUNALA by Mind Map: OSNOVNI DJELOVI RACUNALA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.3. Informaciska znanost

1.4. Informatika

1.5. Racunalstvo

1.6. Dokumenti

1.7. Publikacija

1.8. ISBN

1.9. Sklopovlje

1.10. Programska potpora

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJA RAČUNALA

2.1. Ručna obrada

2.1.1. ABAK

2.2. Mehanička obrada

2.2.1. PASCALINA

2.3. Elemehanička obrada

2.3.1. Z3

2.4. Elektronička obrada

2.4.1. ALTAIR

2.4.2. GENERACUJA RAČUNALA

2.4.2.1. Elektronska cijev

2.4.2.2. Tranzitor

2.4.2.3. Intengrirani krug

2.4.2.4. Visoko integrirani krug

2.4.2.5. Mikropocesor

2.4.2.6. Biočipovi,umerežena računala

3. BROJEVNI SUSTAV

3.1. Dekatski

3.2. Binarni

3.3. Bit

3.4. Bait

3.5. Kilobajt

3.6. Megabajt

3.7. Giganbajt

3.8. Terabajt

4. OSNOVNI DJELOVI RAČUNALA

4.1. Certalna jedinica

4.1.1. MBO

4.1.1.1. Sabirnice

4.1.1.2. Podnožje

4.1.2. CPU

4.1.2.1. Takt

4.1.3. PSU

4.1.4. GPU

4.1.5. HDD

4.1.5.1. Klasični tvrdi diks

4.1.5.2. Solid dive

4.2. Ulazne jedinica

4.2.1. Tipkovnica

4.2.2. Miš

4.2.3. Optički čitač

4.2.4. Čitač crtičnog koda

4.2.5. Digitalni fotoaparati

4.2.6. Web kamera

4.2.7. Mikrofon

4.2.8. Odjestilna ploha

4.2.9. Graficka ploha

4.3. Izlazna jedinica

4.3.1. Monitor

4.3.2. Projektor

4.3.3. Pisač

4.3.4. Crtač

4.3.5. Zvučnici

4.4. Ulazna-Izlazna jedinica

4.5. Mediji za pohranu podataka

4.5.1. Diskreta

4.5.2. Magnner trake

4.5.3. Magnet

4.5.4. Tvrdi disk

4.5.5. Poluvodični mediji

4.5.6. Optički mediji

4.5.6.1. CD

4.5.6.2. DVD

4.5.6.3. BD

4.5.7. Pluvodicni mediji

4.5.7.1. Memoriski kljućići

4.5.7.2. SSD-Tvrdi disk

4.5.7.3. Memororn akartica

4.5.7.4. Web kamera

4.5.7.5. Digitalni fotoaparati

4.5.7.6. Mikrofon

4.5.7.7. Graficka ploha