Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
STEM by Mind Map: STEM

1. Technology

1.1. Techniek

1.1.1. Stemmingsmeter

1.1.2. Bijenhotel

2. Engineering

2.1. Project

3. Math

3.1. Wiskunde

4. Francesca

4.1. Natuurwetenschappen

4.2. Science

4.2.1. Natuurwetenschappen

4.2.1.1. Biotoopstudie

4.2.1.2. Voedselrelaties

4.2.1.3. Biodiversiteit

4.2.1.3.1. Positieve en negatieve invloeden van de mens

4.2.1.3.2. Ijsbeer is bedreigd

5. Bénédicte

5.1. Informatica (computer)