Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HAZEL BATIK by Mind Map: HAZEL BATIK

1. 1. Merekabentuk dan membantu pengeluaran produk

2. Kebajikan pekerja

3. 2. Mengurus proses reka bentuk dan konsep

3.1. 3. Mengendali penyelidikan pasaran

3.1.1. 4. Berkolaborasi dengan ahli organisasi

3.1.1.1. 5. Memastikan produk bersesuaian.

3.1.1.1.1. 6. Memilih kain dan trim

4. Pengurus Kewangan

4.1. 1. Accountant

4.1.1. 2. Mengurus kewangan

4.1.1.1. 3. Kawal aktiviti kewangan

4.1.1.1.1. 4. Buat laporan kewangan

5. Pengurus Sumber Manusia

5.1. 1. Memastikan kelicinan perjalanan sumber manusia.

5.1.1. Pengurus Sumber Manusia juga terlibat dalam proses

5.1.2. Aktiviti perancangan sumber manusia

5.1.3. Pengrekrutan

5.1.4. Penilaian prestasi

5.1.5. Latihan pekerja

6. Pengurus Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

6.1. 1. Mengubah, memindah, memproses, menyimpan dan melindungi maklumat syarikat.

7. Pengurus Pemasaran

7.1. 1. Penggerak kepada usaha memasarkan produk.

7.1.1. 2. Mengkaji aspek cita rasa pengguna

7.1.1.1. 3. Merangka objektif pemasaran

7.1.1.1.1. 4. Terlibat dalam aktiviti :

7.1.1.1.2. Cipta nilai produk

7.1.1.1.3. Tentukan harga produk

7.1.1.1.4. Nilai dan kekal strategik

7.1.1.1.5. Bina kesedaran jenama

7.1.1.1.6. Menilai pesaing

7.1.1.1.7. Selidik permintaan

8. Pengurus Reka Bentuk

9. Pengurus Urusan

9.1. 1. Pengurusan dalam merancang, organisasi, memimpin dan kawal sumber-sumber manusia, kewangan, fizikal dan maklumat

9.1.1. 3. Bertanggungjawab menetapkan visi, misi, dasar, polisi dan matlamat organisasi serta bimbing organisasi.

9.1.1.1. 4. Pembuat keputusan akhir.

9.1.2. 2. Perancang strategik