Energi

Energi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Energi by Mind Map: Energi

1. Hvad er energi?

1.1. Evnen til at udføre arbejde

1.2. Energi kan ikke udrydes men omdannes til andre former

1.3. måles i SI-enheden joule

1.4. aflæser du elmåleren i dit hjem, tales der om elektrisk energi hvor enheden kilowatt-timer (kWh) benyttes

2. Kilder til energi

2.1. Energien kommer fra en lang række kilder såsom afbrænding af organisk materiale hvor den kemiske energi bundet i materialet udnyttes til varme

3. Energiressourcer

3.1. Ikke-fornybar energi

3.1.1. kul, olie og naturgas

3.1.2. Nuklear energi

3.2. Fornybar energi

3.2.1. Biomasse, sol, vind, vand og geotermi

4. Kan energi gå tabt?

4.1. Det er streng taget ikke korrekt når vi siger at vi har brugt energi

4.2. Energi bevares også efter brug, men i en anden form end tidligere