Infosa – nakladatel – smlouvy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Infosa – nakladatel – smlouvy by Mind Map: Infosa – nakladatel – smlouvy

1. Legenda

1.1. Neaktivní

1.2. Aktivní nepovinné

1.3. Aktivní povinné

1.4. Textový input

1.5. Našeptávač

1.6. Dropdown

1.7. Datum

1.8. Toggle

1.9. Checkbox

1.10. Radio button

2. Původní verze

2.1. Licenční nakladatelská smlouva

2.1.1. Typ smlouvy

2.1.1.1. Nová smlouva

2.1.1.1.1. 1. krok

2.1.1.1.2. 2. krok

2.1.1.1.3. 3. krok

2.1.1.1.4. 4. krok

2.1.1.1.5. 5. krok

2.1.1.1.6. Shrnutí

2.1.1.2. Změna smlouvy

2.1.1.2.1. 1. krok

2.1.1.2.2. 2. krok

2.1.1.2.3. 3. krok

2.1.1.2.4. Shrnutí

2.1.1.3. Ukončení smlouvy

2.1.1.3.1. 1. krok

2.1.1.3.2. 2. krok

2.1.1.3.3. Shrnutí

2.2. Sublicenční nakladatelská smlouva

2.2.1. Typ smlouvy

2.2.1.1. Nová smlouva

2.2.1.1.1. 1. krok

2.2.1.1.2. 2. krok

2.2.1.1.3. 3. krok

2.2.1.1.4. 4. krok

2.2.1.1.5. 5. krok

2.2.1.1.6. Shrnutí

2.2.1.2. Změna smlouvy

2.2.1.2.1. 1. krok

2.2.1.2.2. 2. krok

2.2.1.2.3. 3. krok

2.2.1.2.4. Shrnutí

2.2.1.3. Ukončení smlouvy

2.2.1.3.1. 1. krok

2.2.1.3.2. 2. krok

2.2.1.3.3. Shrnutí

2.3. Ohlášené smlouvy

2.3.1. Název

2.3.2. OSA kód

2.3.3. Datum podání smlouvy

2.3.4. Stav

3. Nová verze

3.1. Nová smlouva

3.1.1. Licenční nakladatelská smlouva

3.1.1.1. 1. Smlouva

3.1.1.1.1. Název smlouvy

3.1.1.1.2. Stát územní platnosti

3.1.1.1.3. Účinnost smlouvy od

3.1.1.1.4. Datum podpisu smlouvy

3.1.1.1.5. Doba uzavření smlouvy

3.1.1.2. 2. Oprávnění

3.1.1.2.1. Poskytovatel licence

3.1.1.2.2. Výhradní oprávnění

3.1.1.3. 3. Podíly

3.1.1.3.1. Podíly

3.1.1.3.2. Vyplacení zúčtovatelné zálohy autorovi nakladatelem

3.1.1.3.3. Zasílání odměn za užití nakladately

3.1.1.4. 4. Díla

3.1.1.4.1. Vyhledání díla

3.1.1.4.2. Název díla

3.1.1.4.3. ISWC

3.1.1.4.4. Poznámka

3.1.1.5. 5. Shrnutí

3.1.2. Podlicenční nakladatelská smlouva

3.1.2.1. Jsem poskytovatelem licence

3.1.2.1.1. Generální

3.1.2.1.2. Částečná

3.1.2.2. Jsem nabyvatelem licence

3.1.2.2.1. Generální

3.1.2.2.2. Částečná

3.2. Změna smlouvy

3.2.1. Licenční nakladatelská smlouva

3.2.1.1. 1. krok

3.2.1.1.1. Název smlouvy

3.2.1.1.2. Registrovaná smlouva

3.2.1.1.3. Platnost změny

3.2.1.2. 2. krok

3.2.1.2.1. Změna se týká

3.2.1.2.2. Zobrazení registrované smlouvy

3.2.1.3. Shrnutí

3.2.2. Podlicenční nakladatelská smlouva

3.2.2.1. 1. krok

3.2.2.1.1. Název smlouvy

3.2.2.1.2. Registrovaná smlouva

3.2.2.1.3. Poskytovatel licence

3.2.2.1.4. Nabyvatel licence

3.2.2.1.5. Prostřednictvím nakladatelské smlouvy s

3.2.2.1.6. Platnost změny

3.2.2.2. 2. krok

3.2.2.2.1. Změna se týká

3.2.2.3. Shrnutí

3.3. Ukončení smlouvy

3.3.1. Licenční nakladatelská smlouva

3.3.1.1. 1. krok

3.3.1.1.1. Název smlouvy

3.3.1.1.2. Registrovaná smlouva

3.3.1.2. 2. krok

3.3.1.2.1. Ukončení ke dni

3.3.1.2.2. Vztahuje se

3.3.1.3. Shrnutí

3.3.2. Podlicenční nakladatelská smlouva

3.3.2.1. 1. krok

3.3.2.1.1. Název smlouvy

3.3.2.1.2. Registrovaná smlouva

3.3.2.1.3. Poskytovatel licence

3.3.2.1.4. Nabyvatel licence

3.3.2.1.5. Prostřednictvím nakladatelské smlouvy s

3.3.2.1.6. Smlouva ukončena k

3.3.2.2. 2. krok

3.3.2.2.1. Detaily

3.3.2.2.2. Vztahuje se

3.3.2.2.3. Zobrazení registrované smlouvy

3.3.2.3. Shrnutí

3.4. Ohlášené smlouvy

3.4.1. Název

3.4.2. OSA kód

3.4.3. Datum podání smlouvy

3.4.4. Stav