Infosa – nakladatel – smlouvy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Infosa – nakladatel – smlouvy by Mind Map: Infosa – nakladatel – smlouvy

1. Legenda

1.1. Neaktivní

1.2. Aktivní nepovinné

1.3. Aktivní povinné

1.4. Textový input

1.5. Našeptávač

1.6. Dropdown

1.7. Datum

1.8. Toggle

1.9. Checkbox

1.10. Radio button

2. Původní verze

2.1. Licenční nakladatelská smlouva

2.1.1. Typ smlouvy

2.1.1.1. Nová smlouva

2.1.1.1.1. 1. krok

2.1.1.1.2. 2. krok

2.1.1.1.3. 3. krok

2.1.1.1.4. 4. krok

2.1.1.1.5. 5. krok

2.1.1.1.6. Shrnutí

2.1.1.2. Změna smlouvy

2.1.1.2.1. 1. krok

2.1.1.2.2. 2. krok

2.1.1.2.3. 3. krok

2.1.1.2.4. Shrnutí

2.1.1.3. Ukončení smlouvy

2.1.1.3.1. 1. krok

2.1.1.3.2. 2. krok

2.1.1.3.3. Shrnutí

2.2. Sublicenční nakladatelská smlouva

2.2.1. Typ smlouvy

2.2.1.1. Nová smlouva

2.2.1.1.1. 1. krok

2.2.1.1.2. 2. krok

2.2.1.1.3. 3. krok

2.2.1.1.4. 4. krok

2.2.1.1.5. 5. krok

2.2.1.1.6. Shrnutí

2.2.1.2. Změna smlouvy

2.2.1.2.1. 1. krok

2.2.1.2.2. 2. krok

2.2.1.2.3. 3. krok

2.2.1.2.4. Shrnutí

2.2.1.3. Ukončení smlouvy

2.2.1.3.1. 1. krok

2.2.1.3.2. 2. krok

2.2.1.3.3. Shrnutí

2.3. Ohlášené smlouvy

2.3.1. Název

2.3.2. OSA kód

2.3.3. Datum podání smlouvy

2.3.4. Stav

3. Nová verze

3.1. Nová smlouva

3.1.1. 1. Smlouva

3.1.1.1. Poskytovatel licence

3.1.1.1.1. Vyhledávání autora

3.1.1.1.2. Přidat autora

3.1.1.1.3. Přidat dědice

3.1.1.2. Územní platnost

3.1.1.2.1. Přidat stát nebo územní celek

3.1.1.3. Účinnost smlouvy od

3.1.1.4. Podpis smlouvy

3.1.1.5. Doba trvání smlouvy

3.1.1.5.1. Na dobu autorskoprávní ochrany

3.1.1.5.2. Na dobu určitou do

3.1.2. 2. Oprávnění

3.1.2.1. Výhradní oprávnění

3.1.2.1.1. K veřejnému provozování díla

3.1.2.1.2. K přenosu živého veřejného provozování díla

3.1.2.1.3. K vysílání díla rozhlasem

3.1.2.1.4. K rozmnožování díla rozhlasovým vysílatelem za účelem jeho vysílání (tzv. rozhlasová mechanika)

3.1.2.1.5. K vysílání díla televizí

3.1.2.1.6. K rozmnožování díla televizním vysílatelem za účelem jeho vysílání (tzv. televizní mechanika)

3.1.2.1.7. K přenosu vysílání

3.1.2.1.8. K provozování rozhlasového vysílání (rádia ve veřejných prostorách)

3.1.2.1.9. K provozování televizního vysílání (televize ve veřejných prostorách)

3.1.2.1.10. K veřejnému provozování díla ze záznamu (ostatní přístroje ve veřejných prostorách)

3.1.2.1.11. K promítání audiovizuálně užitého díla v kinech

3.1.2.1.12. K rozmnožování díla na zvukových nosičích a rozšiřování rozmnoženin díla (kromě online)

3.1.2.1.13. K rozmnožování díla na zvukově obrazových nosičích a rozšiřování rozmnoženin díla (kromě online)

3.1.2.1.14. K pronájmu a půjčování rozmnoženin díla

3.1.2.1.15. Online mechanická interaktivní

3.1.2.1.16. Online mechanická neinteraktivní

3.1.2.1.17. Online provozovací interaktivní

3.1.2.1.18. Online provozovací neinteraktivní

3.1.2.2. Poskytovatel licence dále nakladateli poskytl

3.1.2.2.1. Podílet se na odměnách za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu (tzv. náhradní odměny)

3.1.2.2.2. Udělovat souhlas se zařazením díla do děl audiovizuálních včetně reklamních spotů (tzv. synchronizace)

3.1.2.2.3. K vydání díla tiskem

3.1.2.2.4. K užití díla v divadelním představení

3.1.2.2.5. Dílo přeložit/nechat přeložit či zpracovat/nechat zpracovat

3.1.2.2.6. Užít dílo i v podobě zpracované (včetně překladu), zkrácené či doplněné, samostatné či ve spojení či v souboru

3.1.3. 3. Podíly na autorské odměně

3.1.3.1. Podíly

3.1.3.1.1. Provozovací práva

3.1.3.1.2. Mechanická práva

3.1.3.2. Jsou ve smlouvě uvedeny podíly pro případ podlicence?

3.1.3.2.1. Ano

3.1.3.2.2. Ne

3.1.3.3. Je ve smlouvě domluvena zúčtovatelná záloha pro autora?

3.1.3.3.1. Ano

3.1.3.3.2. Ne

3.1.4. 4. Díla

3.1.4.1. Vyhledání díla

3.1.4.1.1. Vyhledávač

3.1.4.1.2. Vybraná dála

3.1.4.2. Nenašli jste hudební dílo?

3.1.4.2.1. Zkrácené ohlášení díla

3.1.4.3. Poznámka

3.1.5. 5. Shrnutí

3.2. Smlouva

3.2.1. Změnit smlouvu

3.2.1.1. Změny

3.2.1.2. Datum účinnosti

3.2.2. Ukončit smlouvu

3.2.2.1. K datu

3.2.3. Smazat smlouvu

3.2.4. Stažení smlouvy

3.2.5. Tisk smlouvy

3.2.6. Informace o smlouvě

3.2.7. Autoři

3.2.8. Dědicové

3.2.9. Oprávnění

3.2.9.1. Výhradní oprávnění

3.2.9.2. Poskytovatel licence dále nakladateli poskytl

3.2.10. Podíly na autorské odměně

3.2.10.1. Provozovací práva

3.2.10.2. Mechanická práva

3.2.10.3. Provozovací práva podlicence

3.2.10.4. Mechanická práva podlicence

3.2.11. Díla

3.2.12. Poznámka

3.3. Ohlášené smlouvy

3.3.1. Stav

3.3.1.1. Rozepsané

3.3.1.2. Ohlášené

3.3.1.3. Registrované

3.3.1.4. Ukončené

3.3.2. Poskytovatel licence

3.3.3. Číslo smlouvy nakladatele

3.3.4. Číslo smlouvy OSA

3.3.5. Datum ohlášení

3.3.6. Akce se smlouvami

3.3.6.1. Rozepsaná

3.3.6.1.1. Zobrazit

3.3.6.1.2. Upravit

3.3.6.1.3. Smazat

3.3.6.1.4. Stáhnout

3.3.6.1.5. Tisk

3.3.6.2. Ohlášená, registrovaná

3.3.6.2.1. Zobrazit

3.3.6.2.2. Změnit

3.3.6.2.3. Ukončit

3.3.6.2.4. Stáhnout

3.3.6.2.5. Tisk

3.3.6.3. Ukončená

3.3.6.3.1. Zobrazit

3.3.6.3.2. Stáhnout

3.3.6.3.3. Tisk