Grow Hack OMICall?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Grow Hack OMICall? by Mind Map: Grow Hack OMICall?

1. Miễn phí hoàn toàn tổng đài và đầu số cho DN (chọn 1 tệp nào đó ): Cước thoại nhiều hay số lượng nhiều?

1.1. Mới thành lập

1.2. KH Haravan

1.3. KH Sapo

1.4. KH CRMViet

1.5. KH Getfly

2. Call Widget Free

2.1. Để gắn vào các Webiste miễn phí cho cộng đồng

3. Đi cùng Partner

3.1. CRM

3.1.1. Hubspot

3.1.2. Bitrix

3.1.3. Zoho

3.1.4. Các đơn vị triển khai CRM khác

3.2. telco

3.3. Thiết bị

4. Bán hệ thống cho các NCC tổng đài lớn nhưng cũ kỹ

4.1. PA

4.2. Cloudfone

5. Chương trình: Chuyển đổi toàn bộ số bàn Analog sang OMI

5.1. Tự làm hay bán lại cho VNPT giải pháp này?

5.2. DN mới thành lập mua số bàn

6. Tích hợp OMI vào Excel/Google Sheet?

7. Chuyển đổi toàn bộ KH đang dùng Zoiper sang OMI?

7.1. Free Softphone PC/Mobile

7.1.1. Dùng được cho bất kỳ VOIP Provider nào

7.1.2. Cho phép gắn link get thông tin từ CRM

7.1.3. Cho phép update note vào CRM

8. Chuyển đổi KH đang dùng tổng đài cứng sang tổng đài ảo.

8.1. Thu mua tổng đài cứng

8.1.1. Chính sách & Marketing

9. Cho KH eSMS sử dụng trực tiếp giao diện OMI để sử dụng thay vì eSMS.vn

9.1. Lúc đó họ sẽ được trải nghiệm các tính năng Automation --> Tăng sản lượng SMS

9.2. Trải nghiệm tính năng Đa kênh: Facebook, tổng đài --> phát sinh nhu cầu gọi --> Mua cước thoại

10. Triển khai cho 1 số ông đầu ngành để lấy thương hiệu

11. KH Quốc tế gọi về Việt Nam

11.1. Cần nghiên cứu về Policy