1. Podstatná jména

Podstatná jména

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. Podstatná jména by Mind Map: 1. Podstatná jména

1. a, an, the

2. Počitatelná

3. Nepočítatelná

4. Abstraktní

5. Složená

6. Množné číslo

6.1. Pravidelná

6.2. Nepravidelná

6.3. Párová

7. Vyjádření množství

7.1. Many / how many

7.2. Much / how much

7.3. Some

7.4. Any

7.5. Few / a few

7.6. Litle / a litle

7.7. Too many

7.8. Too much

7.9. A lot of / lots of

7.10. Enough

7.11. Not enough

8. Each, every, all

9. Přivlastňovací ´s

10. Dvojitý přivlastňovací pád