Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Voorkomen schooluitval by Mind Map: Voorkomen schooluitval
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Voorkomen schooluitval

Vroegsignalering uitval

laag zelfbeeld

sabottage/ uitstel

frequent verzuim

laat komen

materialen niet bij zich

niet voorbereid zijn

faalvermijding

onzekerheid/piekeren

probleemgedrag

dalende prestaties

signalen van docenten

signalen ouders/ verzorgers

signalen peergroup

social media

Intake

warme overdracht

leervoorkeuren

motivatie

cognitieve capaciteiten

uitdaging

1e lijns ondersteuning

Preventie

effectieve didactische aanpak

motiverende inhoud lessen

pedagogisch handelen & klassenmanagement, gedrag vanuit kernwaarden, stimuleren gewenst gedrag, corrigeren ongewenst gedrag, structuur, regels en routines, relatie, relatie student- docent, mentale instelling docent, waarderende benadering, alertheid

Coaching / SLB

beroepsbeeld

zelfbeeld

opleidingsbeeld

Professionalisering

kwalificerend onderwijs

scholing op onderhoud bewkwaamheden en kennis, scholing, intervisie

professionalisering op gebied van innovatie en leven lang leren, leer-werktrajecten

register + accreditatie

werken volgens richtlijnen

2e lijns ondersteuning

Training & scholing Risicogroepen

mondelinge communicatievaardigheden

schriftelijke communicatievaardigheden

assertiviteit

persoonlijke stressbestendigheid

onderhandelen en conflicthantering

faalangstreductie

positief zelfbeeld

Individuele coaching

welbevinden

motivatie

planning en sturing

prestatie

3e lijns ondersteuning

begeleiding bij probleemgedrag

doorverwijzing

arts

MW/ GGZ/ ambulant begeleider

psycholoog

schuldhulpverlening

specialistische hulp

zorgcoördinator

Administratieve processen

registreren afwezigheid

registreren reden

registreren laat komen

resultaten administratie

Schoolbrede aanpak

visie

teambesluiten

collegialiteit

Voorlichting

beroepsbeeld

opleidingsconcept

zorgstructuur

Oorzaken uitval

BOL 3-4

verkeerde opleiding (40%)

(geestelijke) gezondheid (17%)

arbeidsmarkt (15%)

problemen op school (9%)

BOL 1-2

arbeidsmarkt (22%)

verkeerde opleiding (21%)

(geestelijke) gezondheid 18%

persoonlijke problemen (14%)

BBL 1-2

verkeerde opleiding (28%)

arbeidsmarkt (23%)

problemen op school (15%)

(geestelijke) gezondheid 11%

BBL 3-4

arbeidsmarkt (25%)

verkeerde opleiding (25%)

(geestelijke) gezondheid 31%

problemen op school (13%)

Samenwerking omgeving

gemeente

wijken

hulpverlening

politie en justitie

Ouders/verzorgers

informatie

samenwerking

verantwoordelijkheid