PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK by Mind Map: PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK

1. Proses menyediakan maklumat berguna bagi keputusan untuk mempertimbangkan pilihan penilaian.

2. DEFINISI

2.1. Proses mengenalpasti, memperoleh, mengumpul, menentukan dan memberikan maklumat yang berguna atau menganalisis hasil pengukuran bagi tindakan selanjutnya.

2.2. Menurut Bloom (1956), -perbuatan keputusan tentang nilai untuk beberapa maksud penyelesaian, kaedah, bahan dan sebagainya.

2.3. ARG (1999) & Black & William (1998), -terdapat dua tujuan utama penilaian iaitu,

2.4. 1) Memberi gred dan pelaporan dan 2) Menggalakkan pembelajaran atau penilaian untuk pembelajaran.

3. KEPENTINGAN PENILAIAN

3.1. Mengetahui keupayaan, kemahiran dan pengetahuan asas yang sedia ada.

3.2. Mengetahui sejauh mana kanak-kanak telah menguasai atau mempelajari apa yang disampaikan.

3.2.1. Menurut Black & William (1998), - guru lebih menumpukan penilaian terhadap pembelajaran berbanding penilaian untuk pembelajaran.

3.3. Guru lebih mengutamakan fungsi pemberian gred dan kurang memberatkan aspek pembaikpulihan pengajaran dan mengalakkan pembelajaran peajar.

4. KANAK-KANAK

4.1. - Kenalpasti apa yang kanak-kanak tahu.

4.2. - Kenalpasti minat dan cara belajar kanak-kanak.

5. KELUARGA

5.1. - Berkomunikasi dengan keluarga bagi mendapat maklumat mengenai perkembangan & pembelajaran kanak-kanak.

5.2. - Ibubapa diberitahu mengenai proses penilaian.

6. GURU PAKK

6.1. - Menentukan pembelajaran dan merangka aktiviti bagi mencapai tujuan pembelajaran.

6.2. - Mengawasi dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran.

7. PROGRAM PAKK

7.1. - Polisi bagi menentukan apa yang sesuai dan tidak sesuai untuk kanak-kanak.

7.2. - Atur prorgam yang bersesuaian untuk kanak-kanak.

8. CIRI-CIRI PENILAIAN

8.1. Gunakan pelbagai informasi/ kaedah

8.2. Berguna untuk kanak-kanak dan meningkatkan pembelajaran.

8.3. Melibatkan kanak-kanak dan keluarga.

8.4. Sesuai dan adil bagi kanak-kanak.

9. PERANAN GURU

9.1. Pengajaran yang sistematik membantu bagi merancang program pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

9.2. Menurut Dunn & Dunn (1979), - memastikan pencapaian pelajar, penyelesaiannya dengan mengetahui gaya pembelajaran kanak-kanak dan menyesuaikan dengan rancangan pelajaran mengikut gaya mereka.

9.3. Menurut Koh Boh Koon (1992), - proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seharusnya melibatkan dua pihak iaitu guru dan kanak-kanak.

9.4. Setiap murid/ kanak-kanak mempunyai kemahiran berbeza.

10. PENILAIAN

10.1. Di dalam pendidikan kita menilai:

10.2. Kurikulum

10.3. Bahan dan peralatan

10.4. Persekitaran

10.5. Tingkahlaku kanak-kanak

10.6. Keberkesanan guru

11. KENAPA PERLU ADA PENILAIAN?

11.1. Penilaian mengawal pertumbuhan, perjalanan dan perkembangan.

11.2. Penilaian menghasilkan maklumat bagi menunjukkan prestasi, menunjukkan kerumitan dan bagi mencari sesuatu penyelesaian.

11.3. Membantu bagi mencapai tujuan/ matlamat.

12. KOMPONEN BAGI PENILAIAN YANG BAIK

12.1. Memilih siapa atau apa yang harus dinilai.

12.2. Perlu ada tujuan atau motif yang jelas

12.3. Tentukan bagaimana data harus dikumpulkan

12.4. Perlu tahu tujuan maklumat yang digunakan

12.5. Letakkan tujuan/ matlamat dengan jelas

13. PERKARA YANG HARUS DIELAKKAN SEMASA PENILAIAN/ PENTAKSIRAN

13.1. Perbandingan yang tidak adil

13.2. Pilih kasih

13.3. Overemphasis on norms.

13.4. Gunakan perspektif yang bertentangan.

13.5. Gunakan maklumat yang terlalu luas/ banyak.

13.6. Terlalu sedikit atau terlalu banyak masa digunakan.

14. KESIMPULAN

14.1. Penilaian adalah penting dalam proses ini.

14.2. Program yang berkualiti terbina melalui perancangan yang berkesan bagi tujuan proses pembelajaran serta hasil penilaian boleh dipertingkatkan.

14.3. Pakar pendidikan awal kanak-kanak perlu mengetahui prosedur penilaian bagi meningkatkan tahap proses ini untuk tujuan perkembangan kanak-kanak.