Komunikasi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Komunikasi by Mind Map: Komunikasi

1. DEFINISI KOMUNIKASI

1.1. Komunikasi bermaksud proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seseorang kepada yang lain.

1.2. Mesej yang mempunyai unsur kos-efektif

2. STRATEGI KOMUNIKASI YANG BERKESAN

3. ELEMEN DALAM PROSES KOMUNIKASI

3.1. 1. Penghantar -orang yang mempunyai mesej untun disampaikan.

3.2. 2.a) Mesej -maklumat, idea atau pandangan yang datangnya dari minda penghantar dan disampaikan kepada pihak lain.

3.3. b) Enkod -mesej diterjemah dalam bentuk yang difahami pihak lain menggunakan perkataan, bahasa atau simbol.

3.4. 3. Saluran- mesej disalurkan kepada penerima melalui lisan, fizikal atau fizikal.

3.5. 4.a) penerima- pihak yang terjadi sasaran mesej.

3.6. b) Dekod- mesej diterima dan diterjemahkan oleh penerima dan difahami.

3.7. 5. Maklum balas- tindak balas terhadap mesej oleh penerima.

3.8. 6.Gangguan- perkara yang menggangu atau menghalang keberkesanan komunikasi.

4. 1. Dengar dan bukan hanya bercakap. - Seseorang yang hebat dalam komunikasi adalah seorang yang banyak bercakap.

5. 2. Permudahkan bahasa dan penyampaian. -Lebih mudah bahasa dan cara yang disampaikan, lebih mudah sesuatu mesej itu diterima.

6. 3. Komunikasi bukan hanya di mulut. -Bercakap terlalu banyak "ermm", "aaa" seumpama tidak berkeyakinan.

7. DEFINISI KEMAHIRAN MENDENGAR

8. Mengikut Chuah (1987) terdapat perbezaan yang besar antara proses mendengar dan dengar.

9. Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan tujuan untuk memahami, mengingatu, menilai dan mengkritik.

10. KEMAHIRAN MENDENGAR

11. Kemahiran mendengar adalah kemahiran lisan yang paling asas dan ia berlaku di peringkat penerimaan.

12. Pendengaran (listening) merupakan suatu kemahiran yang asas dan utama dalam proses komunikasi.

13. PROSES MENDENGAR

14. 1. Mendengar deretan bunyi bahasa.

15. 2. Memahami bunyi terrsebut.

16. 3. Pendengar menguasai makna beberapa deretan bunyi.

17. 4. Bertindak terhadap bunyi.

18. JENIS-JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR

19. 1. Mendengar secara aktif. -Dikenali sebagai mendengar secara interaktif.

20. 2. Mendengar secara pasif. - Pelajar yang mendengar semasa guru sedang mengajar tidak berpeluang memberikan respons secara verbal terhadap mesej yang didengar.

21. KEPENTINGAN MENDENGAR DENGAN AKTIF

22. a. Dengan mendengar secara aktif anda akan lebih banyak belajar.

23. b. Anda akan lebih banyak mengetahui apa yang diberitahu dan menjadi lebih berpengalaman lagi.

24. c. Anda akan menjadi seorang pendengar yang menyukai dan menghormati orang yang bercakap kepada anda.