PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK by Mind Map: PENILAIAN DAN PEMERHATIAN KANAK-KANAK

1. Menggunakan maklumat yang terlalu banyak.

2. KANAK-KANAK~Mengenalpasti minat dan cara belajar kanak-kanak.

2.1. KELUARGA~Pastikan ibu bapa diberitahu mengenai proses penilaian.

2.2. PROGRAM PAKK~Aturkan program yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak.

2.3. GURU PAKK~Mengawasi dan meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran.

3. DEFINISI

3.1. Proses menyediakan maklumat berguna bagi keputusan untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan penilaian.

3.2. Penilaian bagi perkembangan kanak-kanak.

3.3. Menurut Bloom (1956) perbuatan keputusan tentang nilai untuk beberapa maksud penyelesaian, kaedah, bahan dan sebagainya.

3.4. ARG (1999)& Black& William (1998) terdapat dua tujuan utama penilaian iaitu: ~Untuk memberi gred dan pelaporan. ~Untuk mengalakkan pembelajaran atau penilaian untuk pembelajaran.

4. KEPENTINGAN

4.1. Untuk mengetahui keupayaan, kemahiran dan pengetahuan asas yang sedia ada pada kanak-kanak.

4.2. Untuk mengetahui sejauh manakah kanak-kanak menguasai pembelajaran dan pengajaran tersebut .

4.3. Menurut Black& William (1998) guru-guru di sekolah lebih menumpukan penilaian terhadap pembelajaran berbanding penilaian untuk pembelajaran.

4.4. Guru lebih menumpukan fungsi pemberian gred dan kurang memberatkan aspek-aspek pembaikpulihan pengajaran.

5. CIRI-CIRI PENILAIAN

5.1. Melibatkan kanak-kanak dan keluarga.

5.2. Menggunakan pelbagai informasi atau kaedah.

5.3. Sesuai dan adil bagi semua kanak-kanak.

5.4. Berguna untuk kanak-kanak dan meningkatkan pembelajaran.

6. PERANAN GURU

6.1. Pengajaran yang sistematik dapat membantu bagi merancang program pengajaran dan pembelajaran yang dapat berkesan kepada kanak-kanak.

6.2. Menurut Dunn& Dunn (1979) memastikan pencapaian pelajar dan menyesuaikan dengan rancangan pelajaran mengikut gaya mereka.

6.3. Menurut Koh Boh Koon (1992) proses pengajaran dan pembelajaran mestilah melibatkan guru dan kanak-kanak.

6.4. Setiap murid mempunyai keupayaan berbeza.

7. PENILAIAN

7.1. Di dalam pendidikan kita menilai dari segi: Kurikulum, bahan dan peralatan, persekitaran, tingkah laku kanak-kanak dan keberkesanan guru.

8. KOMPONEN

8.1. Memilih siapa atau apa yang harus dinilai.

8.2. Menentukan bagaimana data harus dikumpulkan.

8.3. Perlu tahu tujuan maklumat yang digunakan.

8.4. Letakkan tujuan atau maklumat yang jelas.

8.5. Perlu ada tujuan atau motif yang jelas.

9. PERKARA YANG DIELAKKAN SEMASA PENILAIAN ATAU PENTAKSIRAN

9.1. Perbandingan yang tidak adil.

9.2. Pilih kasih.

9.3. Menggunakan perspektif yang bertentangan.

9.4. Terlalu sedikit atau terlalu banyak masa digunakan.