เด็กชายไทยวัยทารก อายุ 4 เดือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เด็กชายไทยวัยทารก อายุ 4 เดือน by Mind Map: เด็กชายไทยวัยทารก อายุ 4 เดือน

1. มีอาการถ่ายเหลว รับประทานอาหารได้น้อย

1.1. สารพิษ (Toxin) ของแบคทีเรียทำให้ cyclic amp เพิ่มขึ้น

1.1.1. ต่อมน้ำเหลืองในเยื่อบุลำไส้

2. บิดาสูบบุหรี่ทุกวัน