KẾT CỤC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

DHC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾT CỤC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI by Mind Map: KẾT CỤC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

1. THIỆT HẠI

1.1. 60 TRIỆU NGƯỜI CHẾT

1.1.1. CHÂU ÂU

1.1.1.1. LIÊN XÔ 20 TRIỆU

1.1.1.2. ĐỨC 9,8 TRIỆU

1.1.1.3. BA LAN 5,6 ĐẾN 6 TRIỆU

1.1.1.4. NAM TƯ CŨ 1,6 TRIỆU

1.1.1.5. PHÁP 520 NGÀN

1.1.1.6. Ý 500 NGÀN

1.1.1.7. TIỆP KHẮC 364 NGÀN

1.1.1.8. HOA KỲ 325 NGÀN

1.1.1.9. ANH 320 NGÀN

1.1.2. CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

1.1.2.1. TRUNG QUỐC 15 ĐẾN 20 TRIỆU

1.1.2.2. ẤN ĐỘ 2,5 TRIỆU

1.1.2.3. INĐÔNÊXIA 3 ĐẾN 4 TRIỆU

1.1.2.4. NHẬT BẢN 2,2 TRIỆU

1.1.2.5. VIỆT NAM 2 TRIỆU

1.1.2.6. TRIỀU TIÊN 1 TRIỆU

1.2. 90 TRIỆU NGƯỜI BỊ TÀN TẬT

1.3. HÀNG TRĂM THÀNH PHỐ, LÀNG MẠC BỊ PHÁ HỦY

2. THUỘC ĐỊA

2.1. LIÊN XÔ CHIẾM HẦU HẾT CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU

2.2. MĨ CHẾM NHẬT

2.3. ĐỨC

2.3.1. LIÊN XÔ CHIẾM ĐÔNG ĐỨC

2.3.2. CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY CHIẾM TÂY ĐỨC

3. KẾT QUẢ

3.1. BẠI TRẬN

3.1.1. ĐỨC

3.1.2. Ý

3.1.3. NHẬT BẢN

3.2. THẮNG TRẬN

3.2.1. LIÊN XÔ

3.2.2. ANH

3.2.3. MĨ

3.2.4. PHÁP

3.2.5. NHIỀU QUỐC GIA KHÁC