Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Стебельце by Mind Map: Стебельце

1. ознаки, властиві живі природі

1.1. читання вголос

2. назви рослин своєї місцевості

2.1. розташування слів у правильному

3. органи рослин

3.1. додавання і віднімання за допомогою малюнків

4. умови небхідні для росту і розвитку рослин

4.1. чому природа важлива для людини

5. класифікація рослин