begrippen/ moeilijke woorden

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
begrippen/ moeilijke woorden by Mind Map: begrippen/ moeilijke woorden

1. 1) de drijfjacht: jacht waarbij dieren uit een gebied worden verdreven en opgewacht door jagers die hen doden.

2. de ijstijd: periode waar het gemiddeld op aarde kouder is en een deel van de bodem bedekt is met een dikke laag ijs.

3. de jager-verzamelaar: nomade die via jacht en voedsel verzamelen in zijn levensonderhout voorziet.

4. nomadische samenleving: een groep mensen die geen vaste woonplaats heeften rondtrekt op zoek naar voedsel.

5. de techniek: manier waarop je aan het werk gaat om iets te maken of te doen.