Словесні методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Словесні методи навчання by Mind Map: Словесні методи навчання

1. Пояснення

1.1. Вимоги до пояснення

1.1.1. Мова вчителя - ясна, точна, доказова, логічна. В ній багато суджень, умовисновків, доказів.

1.1.2. В кінці пояснення - формулювання висновку.

1.1.3. Готуючись до пояснення, необхідно підібрати яскраві, характерні, переконуючі приклади, відповідну наочність.

1.1.4. Обов'язковий елемент - перевірка якості засвоєння матеріалу.

1.1.5. Не повинно бути тривалим. В початкових класах - 3-5хв.

1.2. Структурний і логічно послідовний виклад матеріалу, поєднується із спостереженнями учнів за дією приладів, дослідами, необхідними записами.

2. Розповідь

2.1. Послідовне розкриття змісту матеріалу, живий, образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні предмети, явища, події, що містить переважно фактичний матеріал.

2.2. Вимоги до розповіді.

2.2.1. Визначення теми і змісту.

2.2.2. Виділення головного, навколо чого іде розповідь.

2.2.3. Правильне, образне і виразне, емоційне і яскраве мовлення вчителя.

2.2.4. Мати чітку структуру: початок, розвиток подій, кульмінаційну, заключну частину.

2.2.5. Використання цікавих фактів, засобів навчання.

2.2.6. Володіння інтонацією, логічним наголосом, мімікою, жестами, позою.

2.3. Види розповіді

2.3.1. Розповідь-опис

2.3.2. Художня розповідь

2.3.3. Науково-популярна

2.3.4. Розповідь-доповнення

3. Бесіда

3.1. Це метод навчання, під час якого вчитель, спираючись на знання та практичний досвід учнів, шляхом запитань підводить учнів до розуміння та засвоєння нового або уточнення, поглиблення, розширення відомого.

3.2. За характером діяльності учнів

3.2.1. Репродуктивна бесіда спрямована на відтворення раніше засвоєного матеріалу

3.2.2. Суть евристичної (сократівської) бесіди полягає в тому, що вчитель уміло сформульованими запитаннями скеровує учнів на формування нових понять, висновків, правил, використовуючи набуті знання, спостереження.

3.2.3. Катехізисна бесіда спрямована на відтворення від¬повідей, які потребують тренування пам'яті.

3.3. За місцем у навчальному процесі

3.3.1. 1.Вступна (підготовча) бесіда 2.Повідомлювальна (пояснювальна) бесіда 3. Підсумкова (бесіда – повторення4.Контрольно-перевірна бесіда

4. Лекція

4.1. Усний виклад великого за обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу. Її практикують у старших класах.

5. Дискусія

5.1. Суперечка, обговорення будь-якого питання. Цей метод навчання заснований на обміні думками між учнями, учителем і учнями, що вчить мислити самостійно, розвиває здібність до практичного мислення.

6. Робота з підручником

6.1. Підручник - важливе джерело знань учнів, якщо вчитель навчить їх користуватись ним. Робота з підручником — організація самостійної ро¬боти учнів з друкованим текстом, що дає їм змогу гли¬боко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у навчанні.

6.2. Читання тексту з підручника.

6.3. Відповіді на запитання, подані в підручниках після тексту

6.4. Розгляд і аналіз учнями таблиць, малюнків