NARRATÍV SZÖVEG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NARRATÍV SZÖVEG by Mind Map: NARRATÍV SZÖVEG

1. Kommunikációs szintjei

1.1. Tényleges szerző

1.2. Fiktív szerző

1.3. Tényleges olvasó

1.4. Fiktív olvasó

1.5. Fiktív figura

2. Történetmondás

2.1. Idő

2.1.1. Elbeszélt idő és elbeszélés idejének viszonya

2.1.1.1. a kettő egyenlő

2.1.1.2. az elbeszélt idő hosszabb=IDŐTÖMÖRÍTÉS

2.1.1.3. az elbeszélés ideje hosszabb=MEGNYÚJTOTT IDŐ

2.1.2. Események időrendje

2.1.2.1. kronológia: előre és visszautalás

2.1.2.2. anakrónia: időrend felborítása

2.1.3. Gerald Genette időkategóriáji

2.1.3.1. időrend: visszautalás/előrevetítés

2.1.3.2. időtartam: összegzés, amely átmenet két dramatikus "jelenet" közötti szünet

2.1.3.3. frekvencia (gyakoriság)

2.1.3.3.1. szingulatív elbeszélési mód: egy megtörtént esemény egyszeri elbeszélése

2.1.3.3.2. repetitív elbeszélésmód: egy azon esemény többszöri elmesélése

2.1.3.3.3. iteratív elbeszélési mód: többször megtörtént esemény egyszeri elbeszélése

2.2. Mód: az elbeszélt történet különböző formái

2.2.1. az elbeszélés és a történet közötti távolság

2.2.1.1. autonóm egyenes beszéd: a figurák beszédének szó szerinti idézése, elbeszélői kísérő szöveg nélkül

2.2.1.2. elbeszélőmódban közvetített beszéd: csak a beszéd tényét említi

2.2.1.3. transzponált beszéd

2.2.1.3.1. függő beszéd: beszéd tartalma szó szerint visszaadva

2.2.1.3.2. átélt beszéd: közvetlen és közvetített beszéd köztes formája

2.2.1.3.3. belső monológ: mindenfajta közvetítettség hiányzik

2.2.2. az elbeszélés nézőpontja - fokalizáció

2.2.2.1. nullfokalizáció: az elbeszélő többet tud, mint a szereplői, tehát az egész történetet átlátja

2.2.2.2. belső fokalizáció: az elbeszélő ugyanannyit tud, mint a szereplők

2.2.2.3. külső fokalizáció: az elbeszélő kevesebbet mond, mint amit a szereplő tud

2.3. Hang

2.3.1. elbeszélő funkciója alapján

2.3.1.1. homodiegetikus elbeszélő: ÉN - belehelyezkedik

2.3.1.2. heterodiegetikus elbeszélő: Ő - nem helyezkedik bele