Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ćelija by Mind Map: Ćelija

1. Građa ćelije

1.1. Ćelijska membrana

1.2. Citoplazma

1.3. Jedro

1.4. Ćelijske organele

1.5. Mitohondrije

2. Oblici ćelije

2.1. Loptaste

2.2. Cilindrične

2.3. Vretenaste

2.4. Zvezdaste

2.5. Pločaste

3. Organizmi

3.1. Jednoćelijski

3.2. Višećelijski

4. Vrste ćelija

4.1. Životinjske ćelije

4.2. Biljne ćelije

5. Razmnožavanje

5.1. U jedru sardži nasledni mateijal

5.2. Deoba ćelije

6. Citologija

6.1. nauka koja se bavi istraživanjem ćelija

7. Robert Huk

7.1. Pronalazač ćelije