Közgazdaságtan I.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Közgazdaságtan I. by Mind Map: Közgazdaságtan I.

1. Alapfogalmak

1.1. közgazdaságtan: szűkös erőforrások használata értékes termékek és szolgáltatások előállítására, ezek elosztása különböző egyének között

1.2. költség: a feláldozott második legjobb lehetőség értéke

1.3. pozitív= leíró, normatív= előíró

1.4. Laissez-faire (hadd menjen) gazdaság: az állam éjjeliőr szerepe

1.5. termelési tényezők, erőforrások: munka, föld, tőke

1.6. állam 3 gazdasái funkciója: hatékonyság, méltányosság, makrogazdasági stabilitás és növekedés

2. Kínálat és kereslet

2.1. keresleti görbe: negatív meredekségű, nagyobb ár -> kisebb keresett mennyiség

2.2. kínálati görbe: pozitív meredekségű, magasabb ár -> nagyobb kínált mennyiség

2.3. Marschal kereszt: piaci egyensúly

2.4. kereslet árrugalmassága: milyen arányban változik a jószág keresett mennyisége az árváltozás hatására

2.5. Ed>1, rugalmas

2.6. Ed<, rugalmatlan

2.7. Ed=1 egységnyi rugalmasságú kereslet

2.8. Árbevétel= P x Q

3. Fogyasztói magatartás

3.1. Fogyasztó = haszonmaximalizáló

3.2. hasznosság: a javak és szolgáltatások elfogyasztásából származó teljes elégedettség, jölétérzés

3.2.1. határhaszon: megmutatja, hogy mennyivel nő a hasznosság, ha valamely termékből eggyel nő a fogyasztás

3.3. a közömbösségi görbék nem metszhetik egymást, nincs közös pontjuk

3.4. a költségvetési egyenes azonos költésgű termékkombinációk összessége

4. Termelés

4.1. össztermék: az előállított kibocsátás teljes mennyisége fizikai egységekben mérve

4.2. határtermék: az a többletkibocsátás, amelyet egységnyi többletráfordítás hoz létre a több input változatlan mennyisége mellett

4.2.1. MPL=delta Q/ delta L

4.3. csökkenő hozadék elve: adott ráfordítás hatráterméke csökken a mennyiségének növelésével, a többi ráfordítás változatlansága mellett

4.3.1. össz.hozadék nő, határhozadék csökken

4.4. átlagtermék= APL= Q/L (össztermék/munkamenyiség)

4.5. határtermék (MPL) és átlagtermék (APL) is csökken

4.5.1. MPL < APL

4.6. hosszú távon több tényező változik, mint rövid távon

4.6.1. technológiai változás már nagyon hosszú táv: újítások, innovációk

4.7. a termelési függvény a ráfordítások adott menyiségével előállítható maximális kibocsátást mutatja

5. Költségek

5.1. összköltség (TC)= állandó + változó költésgek

5.1.1. összköltség: legalacsonyabb pénzben kifejezett összkiadást jelenti

5.1.2. állandó költség (FC) független a termelés volumenétől

5.1.3. változó költség (VC) a kibocsátás szintjével együtt mozgó pénzkiadás

5.2. határköltség (MC, marginal cost)

5.2.1. MC= delta TC/ delta q (összköltség változása/ kibocsátás változása)

5.3. átlagköltség (AC, average cost)

5.3.1. AC= TC/ q

5.4. átlagos állandó (AFC) és átlagos változó (AVC) költségek

5.4.1. AFC= FC/ q

5.4.2. AVC= VC/ q

5.5. költségminimalizálás: MPL/w = MPK/r

5.5.1. MPL: munka határterméke

5.5.2. w: bér

5.5.3. MPK: tőke határterméke

5.5.4. r: tőke ára

6. Tökéletesen versenyző piacok

6.1. profitmaximalizálás, árelfogadó magatartás

6.2. kompetitív = tökéletes verseny

6.3. profit: bevétel és költségek különbözete

6.4. termékmennyiséget határelemzéssel választják meg: +1 egységnyi output megtermelése

6.4.1. a profit nő, ha P > MC

6.4.2. a profit csökken, ha P < MC

6.4.3. maximális profit ott van, ahol P = MC

6.5. üzembezárási szabály: a veszteség egyenlő az állandó költséggel

6.5.1. ha P<AVC, akkor a vállalat nem termel

6.5.2. ha P>AVC, akkor a vállalat P=MC-nél termel

6.5.3. ha P=AC, akkor a profit nulla

6.6. nyereséges termelés: P>AC

6.7. veszteséges termelés: AVC<P<AC, a vállalat veszteséges, de termel, mert megtérül a fix költség egy része

6.8. szabad belépés és kilépés mellett hosszú távon a gazdasági profit 0