Виразне читання як засіб формування читацької компетентності молодших школярів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Виразне читання як засіб формування читацької компетентності молодших школярів by Mind Map: Виразне читання як засіб формування читацької компетентності молодших школярів

1. Розділ 1. Виразне читання як чинник художнього сприймання

1.1. 1.1. Специфіка виразного читання

1.1.1. Поняття "виразне читання"

1.1.2. Функції виразного читання

1.1.3. Розвиток і становлення виразного читання як самостійного виду мистецтва

1.1.4. Поняття "декламація"

1.2. 1.2. Опрацювання тексту методом виразного читання на уроці

1.2.1. Діти готуються до виразного читання у добукварний період навчання грамоти.

1.2.2. Вдосконалення звуковимови першокласника

1.2.3. Найпоширеніший прийом формування виразності читання в букварний період навчання грамоти

1.2.4. Аналіз наукоо-методичної літератури та передовий педагогічний досвід свідчить про виконання вправ

1.2.5. Методика роботи з розміткою

2. Розділ 2. Формування читацької компетенції молодших школярів

2.1. 2.1. Поняття читацької компетенції

2.1.1. Поняття "компетенція"

2.1.2. Риси компетентного читача

2.1.3. Компетентний учень-читач

2.1.4. Художньо-читацька компетентність

2.1.5. Інформаційно-читацька компетентність

2.1.6. Компетентність

2.2. 2.2. Структура читацької компетенції молодшого школяра

2.2.1. Державний стандарт початкової освіти

2.2.2. Вимоги до оцінювання знань, умінь і навичок

2.2.3. Мовно-літературна освітня галузь

2.2.4. Мета галузі

2.2.5. Питання методики читання в центрі дослідження науковців

2.2.6. Інноваційні методи навчання

2.2.7. Функції дитячої літератури

2.2.8. Прийоми розвитку розумових операцій

2.2.9. Проблеми формування читацької компетентності

2.3. 2.3. Завдання формування читацької компетенції на уроці

2.3.1. Компетентний читач

2.3.2. Мета літературного читання

2.3.3. Предметна літературна компетентність Компоненти, сутність, структура

2.3.4. Види компетенції

2.3.5. Формування компетентності

2.3.6. Рівні читацької компетентності

3. Вступ

3.1. Предмет дослідження

3.2. Об'єкт дослідження

3.3. Завдання роботи

3.4. Гіпотеза