Образ сучасного вчителя

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Образ сучасного вчителя by Mind Map: Образ сучасного вчителя

1. Чинники, що впливають на мотивацію діяльності вчителя

2. Аспекти розвитку професійної компетентності вчителя

3. Умови праці

4. кількість учнів у класі

5. Зміст праці

6. дисципліна

7. Доступність навчальних матеріалів,

8. Якість управлінської діяльності адміністрації школи

9. Підвищення соціального статусу вчителя

10. Безпека вчителя (захист прав і свобод вчителя як людини та особистості

11. Високий рівень оплата праці

12. Забезпечення можливостей тривалого професійного розвитку та реалізації власних творчих задумів педагогів

13. Позитивне ставлення з боку значущих дорослих (адміністрація школи, батьки учнів тощо);

14. зростання значущості педагога у вирішенні завдань удосконалення роботи школи.

15. Вчитель Нової української школи – умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно

16. Післядипломна освіта

17. - самоосвіта;

18. - курсова перепідготовка;

19. - участь у методичній роботі.

20. Огляди внутрішкільної методичної роботи та співбесіди з адміністрацією шкіл.

21. Професійна

22. Психолого-педагогічна

23. Гуманітарна

24. Інформаційно-комп'ютерна

25. Методична

26. Особис тісна

27. Використання інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі