เคสกรณีศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เคสกรณีศึกษา by Mind Map: เคสกรณีศึกษา

1. Mental Status Examination (MSE)

1.1. Affect & Mood : ผู้ป่วยยังตวบคุมอารมณ์ได้ไม่นิ่ง มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่ายเล็กน้อย

1.2. Memory & concentration : พบความผิดปกติด้านความจำเฉพาะหน้าและความจำที่เพิ่งผ่านไป

1.3. Speech : พูดช้าจังหวะการพูดไม่สม่ำเสมอ

2. Nursing Care Plan

2.1. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่1 เสี่ยงต่อการทำร้ายร่างกายผู้อื่น เนื่องจากหงุดหงิด เอะอะโวยวาย ทำร้ายข้าวของ

2.1.1. 1.เพื่อป้องกันพฤติกรรมทำร้ายผู้อื่นและตนเองขณะอยู่โรงพยาบาล

2.1.2. 2.เพื่อให้ผู้ป่วยรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้

2.2. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2 เสี่ยงต่อการกลับมาเป็นซ้ำเนื่องจากรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ

2.2.1. 1.เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

2.2.2. 2.เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรค

3. ยาที่ได้รับ

3.1. Antipsychotic drugs

3.1.1. Haloperidol 5 mg/ml INJ (IM) เวลาวุ่นวาย (ให้วันที่ 13/11/62&14/11/62) : ไม่พบพฤติกรรมผิดปกติ

3.1.2. Risperidone 1 mg. tab O 1x1 hs.

3.2. Antiepileptis drugs

3.2.1. Valproate CR 500 mg.tap O 1x1 pc.

3.3. Anxiolytic drugs

3.3.1. Lorazepam 2 mg. tab O 1x1 hs.

4. สภาวะจิตสังคม (Gordon)

4.1. แบบแผนที่ 1 ผู้ป่วยรับประทานยาไม่ต่อเนื่องกลัวติดยาที่ใช้รักษาและรู้สึกว่าไม่รับประทานยาก็ไม่เป็นไร

4.1.1. แบบแผนที่ 7 : ผู้ป่วยเอะอะโวยวายส่งผลให้ครอบครัวได้รับผลกระทบ

4.2. แบบแผนที่ 3 : มีอาการถ่ายเหลวมา 1 วัน จากสุขลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

4.3. แบบแผนที่ 3 พบความผิดปกติ : มีอาการถ่ายเหลวมา 1 วัน จากสุขลักษณะที่ไม่ถูกต้อง

4.3.1. แบบแผนที่ 10 : เนื่องจากผู้ป่วยคิดมากและปรับตัวกับความเครียดไม่ถูกวิธี คือ เก็บตัวและไม่ระบายให้ใครฟัง

5. Diadnosis

5.1. F31.2 Bipolar affective disorder,current episode manic with psychotic ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว อาการที่ปรากฏ คือ บ้า คลั่ง โดยมีอาการโรคจิต (ครั้งที่ 9)

6. Treatment

6.1. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 1

6.1.1. สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด

6.1.2. ประเมินอาการก้าวร้าว

6.1.3. จัดสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ไม่ให้มีสิ่งของที่เป็นอาวุธได้

6.1.4. วิธีจัดการกับอารมณ์ของตนเองที่เหมาะสม

6.1.5. ดูแลให้ได้รับยาตามแพทย์สั่ง

6.2. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ 2

6.2.1. สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด

6.2.2. ประเมินความรู้&วิธีปฏิบัติตน

6.2.3. ให้pt.แสดงความคิดเห็นแนวทางดูแลตนเอง

6.2.4. อธิบาย D-METHOD

6.2.5. ให้กำลังใจ pt.ในการดูแลตนเอง

6.2.6. ประเมินความเข้าใจของpt.

7. อาการสำคัญ

7.1. หงุดหงิด เอะอะโวยวาย นอนไม่หลับ ไม่ยอมรับประทานอาหาร