Sosyoloji

Sosyoloji- John J. Macionis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosyoloji by Mind Map: Sosyoloji

1. Sosyolojinin Temelleri

1.1. Sosyolojik Bakış

1.1.1. Sosyolojik bakış

1.1.2. Sosyolojinin Kökenler

1.1.3. Sosyolojik Kuram

1.1.3.1. Makro düzey

1.1.3.1.1. Yapısal işlevsel yaklaşım

1.1.3.1.2. Sosyal çatışma yaklaşımı

1.1.3.2. Mikro düzey

1.1.3.2.1. Sembolik Etkileşim Yaklaşımı

1.2. Sosyolojik Araştırma

2. Toplumsal Değişim

2.1. Nüfus, Kentleşme ve Çevre

2.2. Kollektif Davranışlar ve Sosyal Hareketler

2.3. Sosyal Değişme

2.3.1. Geleneksel

2.3.2. Modern

2.3.3. Postmodern

3. Toplumsal Kurumlar

3.1. Ekonomi

3.2. Siyaset

3.3. Aile

3.4. Din

3.5. Eğitim

3.6. Sağlık

4. Toplumsal Eşitsizlik

4.1. Sınıf

4.2. Irk

4.3. Cinsiyet

4.4. Yaş

5. Toplumun Temelleri

5.1. Kültür

5.2. Toplum

5.3. Sosyalleşme

5.4. Sosyal Etkileşim

5.5. Sosyal Gruplar

5.6. Sapma