NGUỒN LỰC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NGUỒN LỰC by Mind Map: NGUỒN LỰC

1. Điểm mạnh

1.1. Nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc

1.2. Nguồn tài liệu có sẵn phong phú

1.3. Khả năng đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho con người nhanh gọn của sản phẩm

1.4. Sản phẩm có thể tiếp cận được nhiều người

1.5. Phù hợp với người có ít thời gian chăm sóc bản thân

1.6. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản phẩm

2. Thách thức

2.1. Kỹ thuật khó tiếp cận

2.2. Trong quá trình sử dụng, sản phẩm có thể khiến người dùng gặp sự cố

2.3. Cơ sở lí thiết khoa học có thể sai lệch so với cơ sở thực tiễn

3. Điểm yếu

3.1. Công nghệ còn mới mẻ với các thành viên

3.2. Không có đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe

3.3. Kinh phí tài chính còn hạn hẹp

3.4. Người dùng còn lạ lẫm với công nghệ.

4. Cơ hội

4.1. Xã hội có nhu cầu cao trong vấn đề chăm sóc bảo vệ sức khỏe

4.2. Ý tưởng đầy tính mới mẻ sáng tạo

4.3. Ít bị cạnh tranh trong việc tung sản phẩm ra thị trường

4.4. Khả năng ứng dụng thiết thực trong đời sống

4.5. Xu hướng tiện lợi, nhanh gọi đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày nay

4.6. Môi trường ngày càng ô nhiễm khiến con người quan tâm tới sức khỏe hơn