Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tứ tượng by Mind Map: Tứ tượng

1. Tứ tượng là gì?

1.1. Tứ tượng là gì

1.1.1. Tứ tượng (Si Xiang) là tứ đại thần thú được hình thành vào thời Trung Hoa cổ đại; là một khái niệm hình tượng bộ bốn trong khoa học thiên văn, triết học, phong thủy,... phương Đông.

1.1.1.1. Thanh long của phương Đông

1.1.1.2. Bạch hổ của phương Tây

1.1.1.3. Huyền vũ của phương Bắc

1.1.1.4. Chu tước của phương Nam

1.1.2. Tứ tượng được đặt cho những cái tên loài người tương ứng khi Đạo giáo trở nên phổ biến. Thanh Long có tên là Mạnh Chương (孟章), Chu Tước là Lăng Quang (陵光), Bạch Hổ là Giám Binh (監兵), và Huyền Vũ là Chấp Minh (執明).

1.1.3. Tương truyền còn có thánh thú thứ năm, Hoàng Lân (con kỳ lân màu vàng), hay "Hoàng Lân". Đây là linh thú uy quyền nhất và là chỉ huy của tứ đại thần thú trong Tứ tượng.

1.1.4. Trong thuyết Âm Dương, Tứ tượng tương ứng với giai đoạn sinh làm bốn phạm trù trong quá trình biến đổi của vũ trụ (Hư vô sinh Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát quái)

1.2. Ý nghĩa tứ tượng

1.2.1. Việc quan sát tứ tượng, cùng các tinh tú trong hệ thống nhị thập bát tú trong quá trình vận hành chuyển động của chúng có thể sử dụng để lựa chọn ngày tốt, ngày xấu, xác định thời gian, mùa vụ phục vụ cho canh tác nông nghiệp, dự báo những biến động thời tiết, hay biến động của cuộc sống xã hội, cũng như nền kinh tế chính trị thời đại cổ.

1.2.2. Đối với phong thủy, hội tụ đủ Tứ tượng Thanh long, Bạch hổ, Chu tước, Huyền vũ là điều cần thiết để có một địa thế đẹp.

1.2.3. Tứ tượng còn tương ứng với bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc; bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

1.2.4. Tứ tượng cũng tương ứng với Tứ Đại Nguyên Tố của truyền thuyết châu Âu là nước (xanh biển - Thanh Long), lửa (đỏ - Chu tước), gió (trắng - Bạch Hổ) và đất (đen - Huyền Vũ)

1.3. Tứ tượng trong phong thủy

2. Các linh vật tứ tượng

2.1. Thanh long

2.1.1. Hình dáng

2.1.1.1. Thanh Long (青龙) là một trong Tứ tượng của Thiên văn học Trung Quốc, và cũng là một khái niệm rộng trong phong thủy, âm dương, triết học.

2.1.1.2. Thanh Long là linh vật thiêng liêng bậc nhất trong Tứ tượng, thời cổ đại gọi là Thương Long (苍龙), có tượng là hình rồng (long, 龍), có màu xanh (thanh, 青) màu của hành Mộc ở phương Đông, do đó tương ứng với mùa xuân