Ανεξαρτησία

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ανεξαρτησία by Mind Map: Ανεξαρτησία

1. Αυξημένη ευθύνη του εκπαιδευόμενου

2. Ευρεία διαθεσιμότητα διδασκαλίας

3. Αποτελεσματικό μίγμα εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών

4. Προσαρμογή στις ατομικές διαφοροποιήσεις

5. Ελευθερία επιλογής σχετικά με τον χρόνο