Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση by Mind Map: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

1. έλεγχος μαθησιακής διαδικασίας

1.1. ανεξαρτησίας

1.2. επάρκειας

1.3. υποστήριξη ανθρώπινων πόρων

1.4. δυναμική ισορροπία

2. αλληλεπίδραση

2.1. αμφίδρομη επικοινωνία

2.2. συνδιαλλαγή

2.3. συνθήκες

2.4. μαθητή - περιεχόμενο

2.5. μαθητή - διδάσκοντα

2.6. μαθητή - μαθητή

2.7. μαθητή - διεπιφάνεια/τεχνολογία