Покарання та санкції, які застосовуються до дитини за законодавством України

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Покарання та санкції, які застосовуються до дитини за законодавством України by Mind Map: Покарання та санкції, які застосовуються до дитини за законодавством України

1. Кримінальна відповідальність

1.1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося 16 років. Особи у віці від 14 до 16 років - лише за вчинення злочинів передбачених: ст. 115-117, ст. 112, 348, 379, 400, 443, ст. 121, ч. 3 статей 345, 346, 350, 377, 398, ст. 122, ч. 2 статей 345, 346, 350, 377, 398, ст. 113, ст. 257, ст. 258, ст. 147 і 349, ст. 152-153, ст. 185, ч. 1 ст. 262, 308, ст. 186, 262, 308, ст. 187, ч. 3 ст. 262, 308, ст. 189, 262, 308, ч.2 ст. 194, 347, 352, 378, ч. 2-3 ст. 399, ст. 277, ст. 278, ч. 2-3 ст. 289, ст. 296.

1.2. Штраф Застосовується до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. Розмір штрафу залежить від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього встановлюється в межах до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

1.3. Громадські роботи Можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від 30 до 120 годин (не може перевищувати двох годин на день)

1.4. Виправні роботи Можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.

1.5. Арешт Застосовується до осіб, які досягли 16 років на строк від 15 до 45 діб.

1.6. Позбавлення волі Може бути призначено: · за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості ‒ на строк не більше 1 року 6 місяців; · за злочин середньої тяжкості ‒ на строк не більше 4 років; · за тяжкий злочин ‒ на строк не більше 7 років; · за особливо тяжкий злочин ‒ на строк не більше 10 років; · за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, ‒ на строк до 15 років.

2. Адміністративна відповідальність

2.1. У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121 - 127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 1831, 185, 190 - 195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

2.2. У разі вчинення особами віком 16-18 років окремих адміністративних правопорушень, що за змістом мають небезпечний характер і вимагають особливої реакції держави, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах, та до них можуть бути застосовані такі адміністративні стягнення:

2.2.1. Попередження

2.2.2. Штраф У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

2.2.3. Штрафні бали

2.2.4. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення

2.2.5. Конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

2.2.6. Позбавлення спеціального права Застосовується з особливостями передбаченими чинним законодавством.

2.2.7. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю Застосовується з особливостями передбаченими чинним законодавством.

2.2.8. Громадські роботи На строк від 20 до 60 годин і не більше двох годин на день.

2.2.9. Виправні роботи На строк до двох місяців і з відрахуванням до 20 % від зарплати

2.2.10. Суспільно-корисні роботи На строк від 120 до 360 годин і не більше двох годин на день

2.3. До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

2.3.1. Зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

2.3.2. Попередження

2.3.3. Догана або сувора догана

2.3.4. Передача неповнолітнього під нагляд

3. Цивільно-правова відповідальність

3.1. Відшкодування шкоди

3.1.1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла 14 років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, - якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою. Особливості відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою передбачені ст. 1178 ЦК України.

3.1.2. Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. Особливості відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою передбачені ст. 1179 ЦК України.

3.1.3. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. Особливості відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності передбачені ст. 1180 ЦК України.