Kế hoạch học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kế hoạch học tập by Mind Map: Kế hoạch học tập

1. Mục tiêu sự nghiệp

1.1. Những công việc mà ngành đào tạo

1.2. Sở thích của bản thân

1.3. Sở trường của bản thân

1.4. Năng lực của bản thân

1.5. Vị trí đạt ở tuổi 40-50

2. Yêu cầu của nghề

2.1. Phẩm chất

2.1.1. Thân thiện

2.1.2. Nhiệt tình

2.1.3. Tự tin

2.1.4. Đáng tin cậy

2.1.5. Sáng tạo

2.2. Kiến thức

2.2.1. Chuyên môn

2.2.2. Khác

2.3. Kỹ năng

2.3.1. Giao tiếp

2.3.2. Làm việc độc lập

2.3.3. làm việc nhóm

2.4. Thái độ

2.4.1. Thái độ hình thành tính cách

2.4.2. Tiêu chí để tuyển dụng

3. Kế hoạch

3.1. Học tập

3.1.1. Đại học

3.1.2. Sau đại học

3.1.3. Ngắn hạn

3.2. Phong trào-xã hội

3.2.1. Tham gia các hoạt động tập thể

3.3. Làm việc bán thời gian

3.3.1. Phục vụ quán

3.3.2. Kinh doanh online

4. Lộ trình

4.1. Vừa mới tốt nghiệp

4.1.1. Phục vụ

4.1.2. Kinh doanh online

4.2. Sau khi tốt nghiệp được vài năm

4.2.1. Làm nhân viên cho công ty

5. Kết luận