Sosyal Karakter Yönelim Modeli

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sosyal Karakter Yönelim Modeli by Mind Map: Sosyal Karakter Yönelim Modeli

1. Üretken Olmayan Yönelim

1.1. Pazarlayıcı Yönelme

1.2. İstifçi Yönelme

1.3. Sönürücü Yönelme

1.4. Alıcı Yönelme

2. Üretken Yönelim

2.1. Hedefe –Tekniğe- Odaklı Pratikler

2.2. Düşünme Odaklı Karar Vericiler

2.3. Mantık Odaklı Kuramcılar

2.4. Faaliyet Odaklı-Risk Alıcılar

2.5. Tedarikçiler