Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Вчитель by Mind Map: Вчитель

1. соціальний статус

2. зміна змісту підготовки вчителя

2.1. Диференційовані форми підвищення кваліфікації

3. збільшення кількості моделей підготовки вчителя

4. Академічна свобода

5. Відбір та оцінювання педагогів

5.1. Конкурс на посаду

6. Сертифікація

7. Ситема професійного розвитку вчителя на засадах педагогіки партнерства

7.1. розподілене лідерство

7.2. принципи соціального партнерства

7.3. повага до особистості

7.4. доброзичливість у відносинах

7.5. діалог-взаємодія-взаємоповага

8. кар'єрне зростання

9. Оплата праці

10. Академічна собода

11. Рівень оволодіння ІКТ

12. Робота з проектами