Chiến Lược Content Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến Lược Content Marketing by Mind Map: Chiến Lược Content Marketing

1. Hình ảnh sản phẩm

1.1. Cao trĩ tritri

1.2. Mối chúa cỡ Nhỡ - To - Đại

1.2.1. Quà quý biếu Sếp

1.2.2. Tác dụng quý từ mối chúa

1.2.3. Xương khớp

1.2.4. .....

2. Mục tiêu

2.1. 1000 lọ cao trĩ

2.2. 5000 mối chúa

3. Video sản phẩm

3.1. 50 kịch bản dành cho người thân > 30 tuổi nói về sản phẩm cao trĩ tritri + mối chúa

3.2. MC mặc áo blue nói về mối chúa

3.3. Review, hướng dẫn cách ngâm mối chúa

4. Catalogue

5. Chính sách đại lý & bảng giá: Bảng chính sách cao trĩ Tritri

6. Thư viện tham khảo

6.1. Background đẹp: freepik, unsplash, pexels, stocksnap ....

6.2. Tài liệu tham khảo thiết kế hình ảnh, video, content... ONLINE - Google Drive