เรื่องกล้วยๆ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เรื่องกล้วยๆ by Mind Map: เรื่องกล้วยๆ

1. ประโยชน์มากมี

1.1. ผล

1.2. เปลือกกล้วย

1.3. เปลือกด้านใน

1.4. ยางกล้วย

1.5. ก้านใบตอง

1.6. ใบอ่อน

1.7. หัวปลี

1.8. ใบตอง

1.9. ตัวชี้วัด

1.9.1. ง 3.1 ม.2/3

1.9.2. ว 2.1 ม.2/4

1.10. w 1

2. ผลิตภัณท์แปรรูป

2.1. กล้วยฉาบ

2.2. กล้วยอบกรอบ

2.3. กล้วยตาก

2.4. พัฟกล้วยเชื่อม

2.5. ตัวชี้วัด

2.5.1. ง 3.1 ม.2/3

2.5.2. ว 2.1 ม.2/4

2.5.3. ค 2.2 ม.2/2

2.6. w 5

3. ประเภทของกล้วย

3.1. กล้วยน้ำไท

3.2. กล้วยตานี

3.3. กล้วยเล็บมือนาง

3.4. กล้วยหักมุก

3.5. กล้วยหิน

3.6. กล้วยหิน

3.7. ตัวชี้วัด

3.7.1. ว 1.1 ม.2/2

3.7.2. ง 1.1 ม.2/3

3.8. w 2

4. กล้วยส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร

4.1. ลดระดับคอเลสเตอรอล

4.2. โรคเบาหวาน

4.3. ลดน้ำหนัก

4.4. ควบคุมระดับความดันโลหิต

4.5. ท้องเสีย

4.6. อาการท้องผูก

4.7. ตัวชี้วัด

4.7.1. ง 3.1 ม.2/4

4.7.2. ว 2.1 ม.2/2

4.8. w 3

5. ลักษณะของต้นกล้วย

5.1. ใบ

5.2. ผล

5.3. ลำต้น

5.4. ก้าน

5.5. ราก

5.6. ตัวชี้วัด

5.6.1. ง 3.1 ม.2/4

5.6.2. ว 2.1 ม.2/2

5.6.3. ค 2.1. ม.2/2

5.7. w 4