Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Речення by Mind Map: Речення

1. Види речень за будовою

1.1. Прості

1.1.1. Мають одну граматичну основу

1.2. Складні

1.2.1. Мають дві або більше граматичних основ

2. Види речень за метою висловлювання

2.1. Розповідні

2.1.1. Розповідають про щось

2.2. Питальні

2.2.1. Висловлюють запитання

2.3. Спонукальні

2.3.1. Висловлюють наказ, вимогу, прохання, заклик

3. За наявністю другорядних членів речення

3.1. Поширені

3.2. Непоширені