Ekosustavi🏞 Prema svojstvima staništa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ekosustavi🏞 Prema svojstvima staništa by Mind Map: Ekosustavi🏞 Prema svojstvima staništa

1. horizontalna živ.zaj.

1.1. obzirom na geografsku širinu-s obzirom na toplinske pojaseve određene živ.zaj.

2. Vodeni ekosustav

2.1. obuhvaća veći dio biosfere na Zemlji

2.2. život je nastao u oceanima i u njima ostao gotovo 3 milijarde god.

2.3. veća povezanost nego na kopnu

2.4. hrana dostupna potrošačima u svim slojevima

2.5. ujednačenost temperature-voda se sporo zagrijava i sporo hladi

2.6. voda sudjeluje u regulaciji temperature na Zemlji i organizama

3. mora i oceani

3.1. koraljni greben-dominantna vrsta u živ.zajednici

3.2. životna zajednica-biljna i živ.zajednica

3.2.1. biljna zajednica:alge,morske trave.. služe kao zaštita organizmima i fotosintezom proizvode kisik

3.2.1.1. životinjska zajednica:ribe,rakovi,spužve,kornjače...

3.3. dominiraju kloridi,stablina sredina

4. kopnene vode

4.1. uvjete života određuje: kemijski sastav vode,pritisak,potisak,temp.,svjetlost i strujanje vode

4.2. dominiraju karbonati i sulfati

4.2.1. nestabilna sredina za živi svijet

4.3. živ.zajednica:rode,čaplje,guske,patke,ribe,dabar..

4.4. biljna zaj. : trska,rogoz,barska perunika,lokvanj..

5. kopneni ekosustav

5.1. život vezan usko uz tlo zbog hrane

5.2. veća neujednačenost životnih uvjeta o kojima ovisi život

5.2.1. čimbenici: promjena temp.zraka,količini oborina,smjeru i brzini vjetra..

5.3. razlikujemo nizinski brežuljkasti,brdski gorski,pretplaninski i planinski ekosustav

6. pravilna vertikalna živ.zaj.

6.1. šume po "katovima"

6.2. šumska stelja,kat zeljastih biljaka,kat žbunastih biljaka,kat drvenastih biljaka