กฎระเบียบบ้านหนองกุงศรี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กฎระเบียบบ้านหนองกุงศรี by Mind Map: กฎระเบียบบ้านหนองกุงศรี

1. 1.ห้ามใช้แรงงานสัตว์ และรถไถทุกชนิดในวันพระ

2. 2.ห้ามนำศพคนตายทุก กรณีเข้าในหมู่บ้าน(เข้าวัด)

3. 3.ห้ามฆ่าสัตว์สี่เท้า ในวันพระ

4. 4.ห้ามตักข้าวออกจาก ยุ้งฉางในวันพระ

5. 5.ห้ามทำกิจกรรมในหมู่บ้าน เมื่อมีศพคนตายในหมู่บ้าน

6. 6.ห้ามเผาถ่านภาย ในหมู่บ้าน

7. 7.ห้ามขนฟืน ขนไม้ หญ้าคา เข้ามาในหมู่บ้านในวันพระ

8. 8.ห้ามยิงปืน จุดพลุ จุดประทัด ในหมู่บ้าน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

9. 9.ห้ามจัดกิจกรรมใดๆ ก่อนทำบุญเบิกบ้าน