Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ideologi by Mind Map: Ideologi

1. Socialisme

1.1. Alle skal være lige i samfundet

1.2. Vi alle er født med de samme rettigheder

1.3. Socialismen går lidt efter marxismen

1.4. Enhedslisten og SF er socialister. Socialismen har også nogle træk som konservatisme også har og liberalismen

2. Social liberalismen

2.1. Social liberalismen går inden for at staten regulere market

2.2. De mente ingen mennesker var frie

3. Liberalisme

3.1. De liberales motto er enhver er sin egen lykkes smed, Det handler om at vi alle har mulighed for at opnå ting i livet og få succes

3.2. De liberale går også inden for ligestilling i samfundet og at alle er født lige og at vi alle kan træffe fornuftige beslutninger

3.2.1. Noget af det meste de liberale fremhæver er de borgerliges ret til liv, frihed og retten til ejendom

3.3. Men det liberale mener også at staten ikke må blive for stærk, og deres magt skal begrænses mest muligt

3.4. De går også inden for det der hedder magtens tredeling som er Den udøvende magt den lovgivende magt og den dømmende magt

3.4.1. Den udøvende magt er regeringen de ministre som skal sørge for at lovende som folketinget har lavet bliver indenført

3.4.1.1. Den lovgivende magt er folketinget som skal vedtage lovende

3.4.1.1.1. Og den dømmende magt er domstolen som dømmer dem som har gjort noget ulovligt

4. Konservatisme

4.1. Deres motto er gud, konge og fædreland

4.2. De konservative vil gerne have verden som den er og hvis der skal laves ændringer skal det gøres langsomt

4.3. De konservative går også meget inde for at vi alle er lige, Men også født med en fast plads i samfundet

4.4. De konservative går inden for høj skat

4.5. De konservative går inden for familie, kirken militæret og monarkiet