Operativni sustavi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Operativni sustavi by Mind Map: Operativni sustavi

1. grafičko sučelje

1.1. omogućuje komuniukaciju između korisnika i računala

2. program u računalu koji povezuje sve dijelove računala u jednu cjelinu

3. omogućuje korištenje raznih programa i sadržaja, komunikaciju korisnika i računala te komunikaciju između računala i pametnih uređaja

4. nekomercijalni

5. komercijalni

5.1. iOS

5.2. Android

6. otvoreni

6.1. Android

6.2. Linox

7. zatvoreni