Отиваме на село

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Отиваме на село by Mind Map: Отиваме на село

1. място за преспиване

1.1. хотел

1.1.1. 1

1.1.1.1. 5 звезди

1.1.1.2. 4 звезди

1.1.1.3. 3 звезди

1.1.1.4. 2 звезди

1.1.1.5. 1 звезда

1.1.2. 2

1.1.2.1. 5 звезди

1.1.2.2. 4 звезди

1.1.2.3. 3 звезди

1.1.2.4. 2 звезди

1.1.2.5. 1 звезда

2. стая

2.1. с две легла

2.2. с три легла

2.3. с четири легла

2.4. апартамент

3. град

3.1. Асеновград

3.2. Великотърново

3.3. София

3.4. Котел

3.5. Катунище

4. бюджет

4.1. много пари

4.1.1. 100

4.1.2. 200

4.1.3. 300

4.1.4. 400

4.1.5. 500

4.2. малко пари

5. време на тръгване

5.1. сутринта

5.2. вечерта

5.3. по обяд

5.4. след обяд

5.5. в полунощ