KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐH & 5 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA XUÂN TRANG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐH & 5 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA XUÂN TRANG by Mind Map: KẾ HOẠCH MỤC TIÊU ĐH & 5 NĂM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA XUÂN TRANG

1. NĂM 1+2

1.1. ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

1.1.1. CÓ THÊM NHIỀU BẠN MỚI TỪ NHIỀU NƠI KHÁC NHAU

1.1.2. LÀM QUEN ĐƯỢC VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG MỚI

1.1.3. LÀM QUEN ĐƯỢC VỚI MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP MỚI

1.1.4. QUA ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC MÔN Ở NĂM 1+2

1.2. CHƯA ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ

1.2.1. CHƯA THAM GIA ĐƯỢC NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CỦA SINH VIÊN

1.2.2. CHƯA ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH SINH VIÊN 5 TỐT

1.2.3. CHƯA THAM GIA ĐƯỢC CÁC CLB Ở TRƯỜNG + KHOA

1.2.4. CHƯA HOẠT ĐỘNG TỐT CÁC PHONG TRÀO CỦA SINH VIÊN

2. NĂM 3

2.1. THÁNG 12/2019

2.1.1. MỤC TIÊU

2.1.1.1. HOÀN THÀNH CÁC MÔN HK1A+B

2.1.1.1.1. HỌC HÀNH CHĂM CHỈ CÁC MÔN

2.1.1.2. THAM DỰ THÊM NHIỀU HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA

2.1.1.2.1. THEO DÕI PAGE HOẠT ĐỘNG CÁC HỘI THẢO CỦA TRƯỜNG TRÊN FB

2.2. THÁNG 1+2 /2020

2.2.1. MỤC TIÊU

2.2.1.1. THI QUA CÁC MÔN Ở HK1B

2.2.1.1.1. ÔN BÀI ĐẦY ĐỦ, KỸ LƯỠNG

2.2.1.2. TÌM CÁC CÔNG VIỆC THỜI VỤ GẦN TẾT

2.2.1.2.1. TÌM CÔNG VIỆC KIẾM THÊM THU NHẬP GẦN TẾT

2.3. THÁNG 5+6

2.3.1. MỤC TIÊU

2.3.1.1. HOÀN THÀNH CÁC BẰNG TIẾNG ANH + MÁY TÍNH ĐỂ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

2.3.1.1.1. ĐK CÁC LỚP HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG LỚP

2.3.1.2. HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH HK2

2.3.1.2.1. HỌC HÀNH CHĂM CHỈ

2.3.1.3. NẮM BẮT CƠ HỘI ĐI THỰC TẬP

2.3.1.3.1. THEO DÕI CÁC PAGE ĐOÀN TRƯỜNG VÀ HỘI THẢO TÌM KIẾM VIỆC LÀM CHO SV

3. SAU KHI TỐT NGHIỆP

3.1. NĂM 1

3.1.1. TIỀM KIẾM CÔNG VIỆC Ở VỊ TRÍ PHÙ HỢP CHO SINH VIÊN VỪA RA TRƯỜNG

3.1.2. CÓ THỂ TIẾP TỤC XIN LÀM VIỆC Ở CÔNG TY ĐÃ TỪNG THỰC TẬP LÚC CÒN LÀ SV Ở TRƯỜNG ĐH

3.1.3. ĐẠT ĐƯỢC MỨC LƯƠNG 5-6TR

3.2. NĂM 2

3.2.1. DUY TRÌ CÔNG VIỆC ĐỂ LẤY THÊM KINH NGHIỆM Ở CÔNG TY ĐANG LÀM

3.2.2. ĐẠT ĐỰC MỨC LƯƠNG 7-8TR

3.3. NĂM 3

3.3.1. CÓ THỂ DEAL LƯƠNG ĐỂ CÓ MỨC LƯƠNG HỢP LÝ VỚI SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ 2 NĂM KINH NGHIỆM

3.3.2. ĐẠT ĐƯỢC MỨC LƯƠNG TỪ 8-10TR

3.3.3. LẬP GIA ĐÌNH

3.3.4. CỐ GẮNG NỖ LỰC ĐỂ LÊN ĐƯỢC VỊ TRÍ TỐT HƠN Ở CÔNG TY

3.4. NĂM 4

3.4.1. DUY TRÌ SỰ NỖ LỰC Ở CÔNG TY ĐỂ CÓ KẾT QUẢ TỐT

3.4.2. ĐẠT ĐƯỢC MỨC LƯƠNG TỪ 10-15TR

3.5. NĂM 5

3.5.1. ỔN ĐỊNH CÔNG VIỆC Ở NƠI CÓ THỂ PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP LÂU DÀI

3.5.2. MỨC LƯƠNG CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TỪ 17-18TR

4. NĂM 4

4.1. THÁNG 9+10

4.1.1. HOÀN THÀNH MÔN ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

4.1.2. BẮT ĐẦU TÌM CÔNG TY THỰC TẬP

4.1.3. BẮT ĐẦU HỌC CẢI THIỆN LẠI CÁC MÔN ĐIỂM THẤP ĐỂ CẢI THIÊN ĐIỂM TỐT NGHIỆP CUỐI NĂM

4.2. THÁNG 11+12+1+2

4.2.1. ĐI THỰC TẬP TẠI CÔNG TY ĐÃ TÌM ĐƯỢC , PHÙ HỢP VỚI CHUYÊN NGÀNH ĐANG HỌC

4.3. THÁNG 3+4

4.3.1. HOÀN THÀNH CÁC GIẤY TỜ XÉT TỐT NGHIỆP

5. HỌC KÌ HÈ 2020

5.1. HOÀN THÀNH CÁC MÔN HỌC TÍN CHỈ

5.2. TỔ CHỨC CÁC BUỔI SINH HOẠT LỚP NGOẠI KHÓA

5.3. LÀM THÊM CV CHUYÊN NGÀNH CÓ THÊM THU NHẬP VÀ KINH NGHIỆM