Min syn på IKT i förskola i dagsläget

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Min syn på IKT i förskola i dagsläget by Mind Map: Min syn på IKT i förskola i dagsläget

1. Läroplanen LPFÖ98

1.1. New node

2. Specialpedagogik

3. Forska

4. Kompliment

5. Cleverboard

5.1. Paint

5.2. Sagoläsning

5.2.1. Ladybug

5.3. Filmvisning

6. Personalen - Föräldrar

6.1. Informationskanal

7. Personalen

7.1. Dokumentation

7.2. Föräldramöten

8. Dator

8.1. Dataspel

8.1.1. Pedagogiska program

8.2. Trageton