ÔN TẬP SỬ 8 HK1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ÔN TẬP SỬ 8 HK1 by Mind Map: ÔN TẬP SỬ 8 HK1

1. a. Vì sao năm 917 nước NGA lại có 2 cuộc cách mạng nổ ra

1.1. - Cách mạng tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế (Nga hoàng) và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại

1.1.1. (Chính phủ tư sản lâm thời và Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính).

1.1.1.1. ⟹ Hai chính quyền đại diện cho lợi ích của các giai cấp khác nhau nên không thể cùng tồn tại lâu dài.

1.2. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa((lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).

1.2.1. Thiết lập chính quyền thống nhất trong toàn quốc của Xô Viết, đưa nước Nga bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa

1.2.1.1. ⟹ Cách mạng tháng Mười bùng nổ (24-10-1917)

2. Ý Nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 NGA

2.1. -Đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐜 𝐍𝐆𝐀: đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh của đất nc

2.1.1. đưa những người lao động lên nắm chính quyền xây dựng chế độ XH mới ( chế độ XH chủ nghĩa trên 1 đất nc rộng lớn)

2.2. -Đối với TG: dẫn đến những thay đổi lớn trên TG

2.2.1. cổ vũ mạnh mẽ và tạo đk thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phong giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên TG

3. So sánh điểm giống và khác về nguyên nhân bùng nổ CTTG thứ 1 và CTTG thứ 2

3.1. Giống: Cả hai cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nc đế quốc về vấn đề 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐢̣𝐚

3.2. Khác: 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐆 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nc đế quốc với 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐗𝐨̂ - Đây là nhà nc XH chủ nghĩa đầu tiên trên TG

4. Liên hệ thực tiễn: con người cần làm j để TG ko còn chiến tranh

4.1. - Kêu gọi các quốc gia chung sống hòa bình.

4.2. - Tiêu diệt triệt để các tổ chức hồi giáo cực đoan gây hại cho thế giới

4.3. Các nước nên giải quyết xung đột, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình.

4.4. - Các nước không nên bành trướng thế lực và xâm hại nước khác.

4.5. - Giới trẻ cần phải tỉnh táo hơn trobg việc xây dựng, thay đổi tgế giới ngày càng tốt đẹp hơn.