PETS + MAO MAO + MY PETS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PETS + MAO MAO + MY PETS by Mind Map: PETS + MAO MAO + MY PETS

1. TÂM

1.1. BẮT TREND

1.1.1. Bắt trend theo ngày: - theo dõi các trang báo chí truyền thông - theo dõi trước các groups cộng đồng cùng chủ đề ...

1.1.2. Bắt trent theo tháng - Ví dụ : chuỗi các sự kiện , ngày lễ trong tháng, trong tuần có gì .....

1.1.3. Bắt trend bằng việc theo dõi các đối thủ : - Theo dõi các nick các bạn có tiếng nói trong cộng đồng -> để chớp lấy thời cơ nhanh nhất có bài - Theo dõi các fanpage cùng cùng đề ( ưu tiên xem trước trên bảng tin ) nếu phiền thì tạo 1 nick riêng giành cho công việc

1.1.4. Bắt trend theo những câu nói cà khịa: - Câu nói gây sốc, khi thực tế , gây tò mò ... cho các ngày đầu tuần , giữa tuần, cuối tuần Các mốc sự kiện, các ngày lễ ...

1.2. CỘNG ĐỒNG

1.2.1. COPPY : Thấy gì làm nấy theo trend của các fanpage có sẵn edit, tư duy sáng tạo lại riêng cho phù hợp với từng page

1.2.2. Vẽ hình thành 1 câu chuyện , chủ đề mà fan đã tương tác nhiều nhất với page

1.2.3. Vẽ theo trend sản phẩm, lồng quảng cáo vào để các nhãn hàng nhìn vào dễ đặt quảng cáo...

2. Chủ đề ưu tiên lên fanpage: - Cà khịa, khẩu nghiệp & hội thoại bạn bè

3. Chú ý ưu tiên việc bắt trend , nó sẽ thúc đẩy việc phát triển